14. emeryturaEnvatoelements
StoryEditor14. emerytura

14. emerytura dla rolników. KRUS podaje przykłady ile pieniędzy dostaną seniorzy

30.08.2023., 09:00h
Już niedługo na konta rolników emerytów i rencistów wpłynie 14. emerytura. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty świadczenia i przedstawiła przykłady sum, których świadczeniobiorcy mogą spodziewać się na swoich kontach.

Kiedy 14. emerytura wpłynie na konta rolników?

Jak poinformował KRUS, świadczenie pieniężne nazwane "czternastą emeryturą" wpłynie na konta świadczeniobiorców wraz z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym wypłacanymi w następujących terminach:

 • 10 września 2023 r.,
 • 15 września 2023 r.,
 • 20 września 2023 r.,
 • 25 września 2023 r.

Wyjątek stanowią emerytury i renty wypłacane kwartalnie, w ich przypadku świadczenie zostanie wypłacone odrębnie również we wrześniu br.

Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę?

Świadczeniobiorcy zainteresowani pobieraniem 14. emerytury nie są zobowiązani do składania wniosków o jej wypłatę, ponieważ pieniądze zostaną wypłacone z urzędu.

Kto dostanie 14. Emeryturę?

Nowe wsparcie finansowe, 14. emerytura, zostanie wypłacone osobom, które 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego z następujących świadczeń:

 • emerytury rolniczej,
 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rodzinnej,
 • okresowej emerytury rolniczej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 5 500,00 zł.

W jakiej kwocie zostanie wypłacona 14. emerytura?

14. emerytura zostanie wypłacona w następujących kwotach:

 • 2 650,00 zł, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych
 • nie przekracza kwoty 2 900 zł,
 • 2 650,00 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych a kwotą 2 900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2 900 zł.

Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 5 500,00 zł nie otrzyma "czternastej emerytury".

W jaki sposób ustalana jest wysokość 14. emerytury?

Ustalając wysokość 14. emerytury, uwzględnia się wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń, brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

 

Z "czternastej emerytury" potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

 

Z "czternastej emerytury" nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

 

Przykład podany przez KRUS:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 1 772,70 zł wypłacanej do 10. dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem z emeryturą rolniczą) zostanie wypłacona "czternasta emerytura" w kwocie 2 650,00 zł (1 772,70 zł < 2 900,00 zł).

 

Przykład podany przez KRUS:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 3 002,16 zł wypłacanej do 15. dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem z emeryturą rolniczą) zostanie wypłacona "czternasta emerytura" w kwocie 2 547,84 zł (3 002,16 zł – 2 900 zł = 102,16 zł; 2 650,00 zł – 102,16 zł = 2 547,84 zł).

Ile wyniesie 14. emerytura w przypadku osób pobierających rentę rodzinną?

Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba, 14. emerytura zostanie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, "czternasta emerytura" z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje odrębne kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 

Przykład podany przez KRUS:

Renta rodzinna rolnicza jest wypłacana do 15 dnia miesiąca, w łącznej kwocie równej 1 826,71 zł, wdowie i 3 pełnoletnich dzieci. We wrześniowym terminie płatności zostanie wypłacone kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 2 650,00 zł, tj. po 662,50 zł dla każdej uprawnionej osoby.

 

Przykład podany przez KRUS:

Do renty rodzinnej, wypłacanej do 20. dnia miesiąca, w łącznej kwocie równej 1 826,71 zł uprawnione są cztery osoby. Dwie osoby razem z rentą rodzinną pobierają rentę socjalną.

We wrześniowym terminie płatności zostanie przyznane kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 7 950,00, tj. po 2 650,00 zł dla osób uprawnionych do renty socjalnej (2 × 2 650,00 zł = 5 300 zł) i 2 650,00 zł dla dwóch pozostałych osób (po 1 325,00 zł dla każdej z nich).

Jak wysoka będzie 14. emerytura w przypadku osób pobierających świadczenie z ZUS i KRUS?

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna "czternasta emerytura", która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Osobie, której KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, "czternastą emeryturę" wypłaci Kasa.

Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, "czternastą emeryturę" wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia będzie przyjmował sumę emerytury z ZUS i KRUS.

 

Przykład podany przez KRUS:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolnej (GNE 50%) w kwocie 794,22 zł i renty (PP) w kwocie 3 062,61 zł wypłacanej do 10. dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem ze świadczeniem wypłacanym w zbiegu) zostanie wypłacona "czternasta emerytura" w kwocie 1 693,17 zł (794,22 zł + 3 062,61 zł = 3 856,83 zł - 2 900,00 zł = 956,83; 2 650,00 – 956,83 zł = 1 693,17 zł).

 

Przykład podany przez KRUS:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 1 588,44 zł i emerytury pracowniczej w kwocie 962,61 zł. Wraz z emeryturą z ZUS zostanie wypłacona "czternasta emerytura" w kwocie 2 650,00 zł (1 588,44 zł + 962,61 zł = 2 551,05 zł < 2 900,00 zł).

Czy osoba uprawniona otrzyma decyzję dot. kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego?

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Uwaga!

Wysokości kwot świadczeń emerytalno-rentowych i "czternastej emerytury" w przykładach podane są w kwotach brutto.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRUS

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. grudzień 2023 15:45