Renta rodzinna po zmarłym rolniku: komu przysługuje i jaka jest stawka?Canva
StoryEditorEmerytura KRUS

Emerytura rolnicza: czy rolnicy będą krócej płacić na KRUS, żeby dostać świadczenie?

06.02.2024., 11:14h
Rolnicy domagają się, by okres składkowy uprawniający do otrzymania emerytury z KRUS był krótszy niż obecnie. - Rolnicy, przechodząc obecnie na emeryturę, mają problem z wykazaniem się pełnym 25-letnim okresem składkowym - tłumaczy Wielkopolska Izba Rolnicza. Ministerstwo rolnictwa nie wyklucza wprowadzenia zmian.

Prawo do emerytury z KRUS: rolnicy chcą krótszego okresu składkowego

Rolnicy apelują do ministra rolnictwa o zmniejszenie okresu składkowego uprawniającego do otrzymania emerytury z KRUS – z 25 lat do 20 lat.

Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca uwagę, że problem dotyczy przede wszystkim rolników prowadzących gospodarstwa po 1990 r. Wtedy to trudne lata transformacji i przekształceń na polskiej wsi spowodowały olbrzymie zawirowania i masowy przepływ ubezpieczonych w obu systemach (ZUS i KRUS).

- Rolnicy, którym dochody z gospodarstwa nie starczały na godne życie, podejmowali się pracy sezonowej, przez co byli wyłączeni na czas tej pracy z systemu KRUS. Gdy duże zakłady miały kłopoty w pierwszej kolejności zwalniali pracowników, którzy posiadali ziemię przez co trafiali do KRUS. Całokształt tej sytuacji spowodował, że rolnicy przechodząc obecnie na emeryturę mają problem z wykazaniem się pełnym 25-letnim okresem składkowym - tłumaczy Izba w piśmie do ministra Siekierskiego i dodaje, że dla rolników okres 25 lat podlegania ubezpieczeniu w KRUS, jest coraz trudniejszy do osiągnięcia

Ministerstwo rolnictwa nie wyklucza krótszego okresu składkowego

Ministerstwo rolnictwa zaznaczyło, że nie wyklucza takiej zmiany.

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa zaznaczyło, że nie wyklucza takiej zmiany.

- Ze względu na złożoność zagadnienia, ewentualne wprowadzenie zmian w ww. zakresie wymagać będzie wypracowania rozwiązań, które będą możliwe do wdrożenia biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania dwóch różnych systemów – systemu powszechnego oraz systemu rolnego, które w wielu aspektach przenikają się wzajemnie - poinformował resort.

Ministerstwo podkreśliło, że dla porównania w powszechnym systemie emerytalnym, aby uzyskać najniższą emeryturę z ZUS tj. 1588,44 zł konieczne jest opłacanie składek przez 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Przy czym system powszechny ma charakter kapitałowy, gdzie wysokość emerytury zależy od sumy wpłaconych przez całe życie składek.

- Wskazując na te różnice pomiędzy powszechnym i rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego trzeba podkreślić, że najniższa emerytura jest ustalona w takiej samej wysokości - zaznacza MRiRW.

Rolnik ma zbyt krótki okres składkowy. Co może zrobić?

Resort przypomniał też, że osoby, które nie nabyły prawa do emerytury rolniczej ze względu na zbyt krótki okres ubezpieczenia rolniczego (tzn. poniżej 25 lat), za okres opłacania składek do KRUS mogą ubiegać się o zwiększenie emerytury z ZUS o tzw. część rolną. Zwiększenie to odpowiada części składkowej emerytury rolniczej i jest pochodną opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników (po 1% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania składek rolniczych).

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. luty 2024 04:31