fot Envato Elements
StoryEditorEMERYTURY ROLNICZE

Emerytury stażowe powinny objąć również rolników

29.08.2023., 12:00h
Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o inkluzję rolników w planowane emerytury stażowe, dążąc do ulepszenia systemu świadczeń. Propozycja skupia się na pogłębieniu współpracy pomiędzy ZUS a KRUS, uwzględniając staż pracy w rolnictwie oraz opłacone składki, aby zapewnić emerytury odpowiadające wkładowi rolników w system.

Apel KRIR do premiera Morawieckiego w sprawie emerytur rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o włączenie rolników do planowanych emerytur stażowych. Zaproponowała rozwinięcie współpracy między ZUS a KRUS i uwzględnienie stażu pracy w rolnictwie oraz opłacanych składek, tak aby emerytura rolników była adekwatna do ich wkładu w system, i uwzględnienie łączenia emerytury z obu systemów, ZUS i KRUS, dla rolników, którzy odprowadzali składki do obu funduszy. To pozwoli na uzyskanie wymaganego stażu do otrzymania odpowiedniego świadczenia emerytalnego dla tych, którzy pracowali w dwóch sektorach. Przykładem są rolnicy, którzy podlegali ubezpieczeniu w KRUS przez 10 lat, a potem przez następne 30 lat w ZUS – łącznie daje to 40 lat stażu pracy.

Kto może przejść na emeryturę stażową?

Emerytury stażowe, nazywane też emeryturami z tytułu wysługi lat, to koncepcja, wedle której przejść na emeryturę mogłyby osoby o stażu ubezpieczeniowym:

  • 35 lat w przypadku kobiet,
  • 40 lat stażu pracy w przypadku mężczyzn.

Zatem osoby mające taki staż mogłyby przejść na emeryturę przed osiągnięciem tzw. powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W praktyce emerytami w ten sposób mogłyby zostać nawet kobiety w wieku 55 lat czy mężczyźni w wieku lat 60. Z tego przywileju mogłyby korzystać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. Wysokość emerytury stażowej zależałaby przede wszystkim od wartości zgromadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz od wskaźnika średniego dalszego trwania życia dla osoby przechodzącej na emeryturę.

Kiedy możliwe byłoby pobieranie emerytury stażowej?

W odróżnieniu od zasad obowiązujących w przypadku „zwykłej” emerytury, rozpoczęcie pobierania emerytury stażowej nie wymagałoby wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, który zatrudnia daną osobę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Magdalena Szymańska
fot. Evanto

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. grudzień 2023 19:45