Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentoweArchiwum redakcji
StoryEditorSkładki na KRUS

Jaka będzie składka na KRUS za 3 kwartał 2023?

07.06.2023., 10:30h
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opublikowała stawki na ubezpieczenie dla rolników w III kwartale 2023 r. Czy wysokość poszczególnych składek uległa zmianie?

Ile wyniesie składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w KRUS w III kwartale 2023?

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie KRUS, wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie III kwartale 2023 r. wyniesie 60,00 zł miesięcznie, czyli tyle samo, co w I i II kwartale br. Zmianie nie uległa również wysokość składki za rolnika, małżonka lub domownika objętych ubezpieczeniem za wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym i wynosi 1/3 pełnej składki, czyli 20,00 zł.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2023 r.?

Wysokość emerytury podstawowej w czerwcu 2023 r. wzrosła o 0,30 zł i wynosi 1429,60 zł. Podwyżka ta nie wpłynęła na wysokość podstawowej, miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która nadal jest równa 143,00 zł.

Ile wynosi dodatkowa, miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników w III kwartale 2023 r.?

Wysokość dodatkowej miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będzie obliczana na podstawie:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kiedy upłynie termin uregulowania składek na KRUS?

Termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za III kwartał 2023 r. upływa:

  • 31 lipca 2023 r. za rolników, małżonków i domowników,
  • z 15 dniem następnego miesiąca za pomocników rolnika.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: KRUS

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. lipiec 2024 23:06