Składki KRUS za IV kwartałEnvatoelements/Konieczka/Canva
StoryEditorKRUS

Jaka jest składka na KRUS w IV kwartale 2023?

17.10.2023., 09:00h
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opublikowała stawki na ubezpieczenie dla rolników w IV kwartale 2023 r. Czy wysokość składek uległa zmianie?

Ile wyniesie składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.? 

Jak poinformował KRUS, wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc: 

  • rolnika,  
  • małżonka, 
  • domownika, 
  • pomocnika rolnika 

będzie wynosić 60,00 zł na miesiąc.  

W przypadku rolników, małżonków lub domowników, którzy są objęci powyższym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym konieczna do zapłacenia składka wynosi 1/3 pełnej składki, czyli 20,00 zł na miesiąc.  

Ile wyniosła emerytura podstawowa we wrześniu 2023 r.? 

W IV kwartale 2023 r. nie wzrosła stawka emerytury podstawowej i wciąż wynosi 1429,60 zł. Bez zmian pozostaje również wysokość podstawowej miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników i wynosi 143,00 zł. 

Ile wynosi dodatkowa, miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników w III kwartale 2023 r.? 

W IV kwartale 2023 r. nie zmieniły się również stawki miesięcznych składek na powyższe ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych i wynoszą: 

  • 12% emerytury podstawowej, tj.172,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. 

Łączna wysokość składki w IV kwartale wynosi 609 zł. 

Do kiedy należy zapłacić składki za ubezpieczenie do KRUS? 

Jak przekazał KRUS, ustawowy termin uregulowania należnych składek upływa w następujących dniach: 

  • za rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2023 r. upływa z dniem 31 października 2023 r., 
  • za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca. 

Oprac. Justyna Czupryniak  

źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 13:48