envato elements
StoryEditorPieniądze dla rodzin

Kapitał Opiekuńczy: czy mieszkańcy wsi i rolnicy też mogą dostać do 12 tys. zł?

27.09.2023., 13:00h
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to jeden z programów socjalnych, który ma na celu wsparcie finansowe rodzin z małymi dziećmi. Choć wszedł w życie w 2022 roku, nie jest tak popularny jak świadczenie 500+. Czy przysługuje osobom ze wsi? Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pieniądze na dziecko?

Kto może dostać pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? 

Fundusze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługują na drugie i kolejne dziecko. Pieniądze mogą otrzymać matka lub ojciec dziecka bądź osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Warunkiem jest to, by dziecko mieszkało z rodzicem lub opiekunem i było na jego utrzymaniu. Jeżeli rodzice sprawują opiekę naprzemienną, otrzymają po połowie kwoty z RKO. 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - jakie dzieci są uprawnione? 

Pieniądze z RKO przysługują na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jednak we wniosku trzeba wskazać również pozostałych potomków. Za pierwsze dziecko w rodzinie uznaje się to, które jest najstarsze, niezależnie od jego wieku. Jeżeli kilkoro dzieci ma tę samą datę urodzenia (np. bliźnięta), za najstarsze będzie uznane to, które rodzic wskaże we wniosku. 

Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest: 

 • dziecko własne, 
 • dziecko małżonka, 
 • dziecko drugiego rodzica, z którym rodzic wychowuje wspólne dziecko, 
 • dziecko przyjęte na wychowanie, jeśli opiekun wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. 

We wniosku nie można wskazać jako najstarszego dziecka, które: 

 • pozostaje pod opieką opiekuna prawnego, 
 • umieszczone w pieczy zastępczej, 
 • było umieszczone w pieczy zastępczej w dniu osiągnięcia przez to dziecko pełnoletności, 
 • do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, 
 • do którego osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał była pozbawiona władzy rodzicielskiej w dniu osiągnięcia przez to dziecko pełnoletności. 

Jak długo przysługuje świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? 

W odróżnieniu od świadczenia 500+, pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługują tylko najmłodszym dzieciom. Można je otrzymywać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: ile pieniędzy można dostać? 

Wysokość świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Kwota wypłacona z funduszu nie zależy od dochodów rodzica. Opiekunowie dziecka mogą zadecydować, czy wolą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. Decyzję można zmienić raz w czasie pobierania świadczenia. 

Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy rodzic złoży wniosek o kapitał: 

 • po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc życia, 
 • po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. 

Kiedy złożyć wniosek o pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? 

O fundusze z RKO trzeba złożyć wniosek. Rodzice małych dzieci powinni mieć to na uwadze, gdyż np. w przypadku świadczenia 500+ nie ma konieczności oddzielnego wnioskowania. Matka lub ojciec dziecka mogą złożyć wniosek od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc - wówczas kapitał będzie im przysługiwał już od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc. Dokumenty należy kierować do ZUS drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną w wybranych bankach. Pieniądze będą wypłacane na rachunek bankowy w Polsce lub zagranicą.

Na co można przeznaczyć pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Decyzja o tym, na co zostaną przeznaczone finanse z RKO, należy do rodziców. Mogą je wydać np. na opłacenie żłobka, niani lub na inne potrzeby dziecka.

 

​dane: ZUS

​oprac. Zuzanna Ćwiklińska

​fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 00:14