Turnusy rehabilitacyjne z KRUSarchiwum redakcji
StoryEditorTurnusy dla rolników

Rehabilitacja z KRUS-u dla rolnika i jego dzieci. Dokąd można pojechać?

09.07.2023., 11:00h
Podczas 9 webinarium dla rolników "Dotacje dla rolnictwa" Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła, z jakich form rehabilitacji mogą skorzystać rolnicy oraz ich dzieci, a także, gdzie można posłać je na kolonie

Rehabilitacja dla rolników - emerytów w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS

Turnusy rehabilitacyjne organizowane przez KRUS cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Tylko w roku 2022 z pomocy skorzystało 10 337 osób. Dzięki ustawie możliwe jest wykorzystywanie nowych możliwości w zakresie rehabilitacji leczniczej. W Centrach KRUS. Standardowa rehabilitacja lecznicza to 21-dniowy turnus.

Jaki jest cel rehabilitacji rolników?

Głównym celem rehabilitacji rolników jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które utraciły zdolność do pracy jej przywrócenie w wyniku leczenia i rehabilitacji, o ile jest to możliwe.

Turnusy rehabilitacyjne nie tylko dla rolników aktywnych zawodowo

Od 1 stycznia 2023 r. w turnusach rehabilitacyjnych w celu poprawy zdrowia w 6 Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS mogą skorzystać także osoby uprawnione do pobierania emerytury rolniczej. Odnotowywane jest bardzo duże zainteresowanie w tym zakresie ze strony rolników-emerytów. Dotychczas do KRUS-u wpłynęło 4288 wniosków, z czego na rehabilitację medyczną w Centrach KRUS zakwalifikowało się ponad 3000 osób.

Gdzie odbywają się turnusy lecznicze dla rolników z KRUS?

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są w 6 Centrach położonych na terenie Polski w: Kołobrzegu, Inowiczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Jedlcu, Szklarskiej Porębie i Świnoujściu. W tych samych centrach odbywają się turnusy regeneracyjne dla ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych w celu poprawy ich kondycji psychicznej i jakości życia. Turnusy trwają 7 dni, a pobyt jest bezpłatny.

Rolnik może korzystać ze świadczeń NFZ

Korzystanie z rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdorazowo świadczenie rehabilitacyjne i turnus regeneracyjny przyznawane są na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji leczniczej.

Co należy zrobić, by wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym z KRUS-u?

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w turnusie rehabilitacyjnym są zobowiązane do złożenia wniosku, do którego muszą dołączyć niezbędne wyniki badań wykonanych przez lekarza. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą we właściwym oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS. Po akceptacji lekarza regionalnego i inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS osoby zainteresowane otrzymają akceptację i w przypadku akceptacji są kierowane na turnus. Dotychczas złożono 164 wnioski, z czego 129 uzyskało kwalifikację na turnusy.

Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Jak się okazało, po dwuletniej przerwie KRUS wznawia w okresie wakacji, w tym roku również, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Które dzieci rolników mogą skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych?

Turnusy rehabilitacyjne od KRUS-u są przeznaczone dla dzieci rolników urodzonych między 2008 a 2016 rokiem. Jednym z warunków koniecznych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców, opiekuna prawnego w KRUS. Podstawą zgłoszenia dziecka na rehabilitację leczniczą i turnus rehabilitacyjne jest złożony wniosek.

Kiedy dziecko zostanie skierowanie na turnus rehabilitacyjny z KRUS?

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące wypełnienia wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS.

Jaka jest kolejność przyznawania miejsc na turnusie rehabilitacyjnym?

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.

Ile trwają turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z KRUS?

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Aktualnie dostępnych jest 1176 miejsc.

Gdzie odbędą się wakacyjne turnusy rehabilitacyjne z KRUS-u dla dzieci?

W 2023 roku KRUS zorganizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Horyńcu Zdroju i Jedlcu. Turnusy dla dzieci z chorobami układu oddechowego turnusy odbędą się w Szklarskiej Porębie, Iwoniczu Zdroju i Świnoujściu.

W 2023 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 25.06 - 15.07.2023 r.
  • 16.07 - 05.08.2023 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 

  • 10.07 - 30.07.2023 r., 
  • 31.07 - 20.08.2023 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 

  • 20.07 - 09.08.2023 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 13.07 - 02.08.2022 r., 
  • 03.08 - 23.08.2023 r., 

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

  • 11.08 - 31.08.2023 r.

Dlaczego w poprzednich latach nie było turnusów rehabilitacyjnych z KRUS-u dla dzieci?

W latach 2020 i 2021 KRUS odstąpił od organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników z powodu sytuacji epidemicznej w kraju. W 2022 na tego typu turnusy skierowanych zostało 1137 osób. Łączny koszt pobytu wyniósł 3 698 134 zł. W 2023 r. na turnusy rehabilitacyjne zaplanowane zostało skierowanie 910 dzieci, a planowany koszt to 4,5 mln zł.

Jakie gadżety otrzymują dzieci od KRUS-u, które jadą na turnus rehabilitacyjny?

W ramach organizowanych przez KRUS turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników każdy uczestnik otrzymuje koszulkę, czapeczkę, plecak i worek zakupione przez KRUS. Gadżety te mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci.

Kolonie dla dzieci rolników

Kolonie dla dzieci rolników są finansowane przez fundusz składkowy KRUS. Fundusz udziela dofinansowania na organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci rolników objętych systemem ubezpieczenia społecznego w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Organizatorzy wypoczynku wyłaniani są w drodze konkursu ofert, który jest ogłaszany na stronie funduszu.

Jakie formy kolonii oferuje KRUS?

W okresie letnim KRUS oferuje pobyt na koloniach i półkoloniach, a w zimowym kolonie. Fundusz składkowy podpisał umowę o wsparcie, na której podstawie zostały przyznane dofinansowania na organizację wypoczynku w 2022 r. W zimowej formie wyjazdowej, której koszt wyniósł 5,5 mln zł dla 6300 dzieci, letnich w formie kolonii w wysokości ponad 15 mln zł dla 16 300 dzieci i letnich w formie półkolonii za blisko 1,5 mln zł dla 3100 dzieci, a w roku 2023 w zimowej formie wyjazdowej w wysokości 500 tys. dla blisko 500 osób. Obecnie trwa procedura konkursowa o wyłonienie organizacji pozarządowych, którym zostanie przyznane dofinansowanie na realizację wypoczynku letniego w formie kolonii i półkolonii. Budżet zaplanowany na realizację tych projektów wynosi odpowiednio 16 mln i 2 mln.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 19:27