fot. arch. red.
StoryEditorKRUS

Rolnik, który nie chce wypaść z KRUS, musi do końca maja złożyć ważny wniosek. Kogo to dotyczy?

29.05.2023., 17:00h
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała, że zgodnie z obwieszczeniem ministra rolnictwa z 25 kwietnia 2023 r., roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4088 zł (o 365 zł więcej niż za 2022 r.). Co oznacza ten komunikat?

Jak nie stracić ubezpieczenia w KRUS?

Jest on istotny dla rolników, którzy prowadząc gospodarstwo rolne, jednocześnie mają pozarolniczą działalność gospodarczą i nie chcą stracić od przyszłego roku ubezpieczenia w KRUS. Rolnik lub domownik, który prowadzi firmę, może bowiem nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli m.in. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej. Zasada jest taka, że do końca maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik podlegający pod KRUS, który prowadzi firmę, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Co się stanie, gdy rolnik z działalności pozarolniczej uzyska więcej, jak 4088 zł?

Jeśli kwota tego podatku przekroczy tę kwotę, ubezpieczenie w KRUS ustanie z dniem, do którego należałoby złożyć takie dokumenty. Termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia może zostać przywrócony, jeśli udowodni się, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

Magdalena Szymańska
fot. archiwum TPR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. lipiec 2024 04:34