Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKRUS

Za kogo KRUS złoży PIT do skarbówki?

10.01.2024., 12:00h
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zakończeniem roku podatkowego 2023 przeprowadzi obliczenia podatku dochodowego od większości wypłaconych emerytur, rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Proces ten obejmie emerytów, rencistów, oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Komu KRUS wystawi formularz PIT-40A?

W celu potwierdzenia przeprowadzonych obliczeń, KRUS wystawi do 29 lutego 2024 roku formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ten formularz i w roku podatkowym 2023 nie osiągnęła innego przychodu podlegającego opodatkowaniu (oprócz świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS, gdzie dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania dodatkowego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.

Kiedy KRUS nie obliczy podatku dochodowego?

Jednakże, KRUS nie obliczy podatku dochodowego w przypadku, gdy występują określone sytuacje, takie jak zmiana instytucji wypłacającej emeryturę lub rentę, korzystanie z ulgi podatkowej, modyfikacje zaliczek na podatek, niestosowanie zaliczek zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, złożenie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku, przekroczenie sumy zaliczek nad kwotą obliczonego podatku, lub z powodu wstrzymania wypłaty świadczenia po zamknięciu roku podatkowego.

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji, KRUS przekaże informację na formularzu PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci uprawnionych do renty rodzinnej otrzymają odrębne formularze PIT-11A.

Osoby pełniące funkcję sołtysa oraz beneficjenci "świadczenia niezrealizowanego" po śmierci emeryta/rencisty otrzymają Informację o przychodach z innych źródeł na formularzu PIT-11.

Osoby, które otrzymają PIT-11A lub PIT-11, mogą samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) do właściwego urzędu skarbowego (papierowo lub elektronicznie) do 30 kwietnia 2024 roku. Alternatywnie, mogą zaakceptować lub zmienić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Podatkową, dostępne na portalu podatkowym.

Kto jeszcze samemu musi złożyć zeznanie podatkowe?

Ponadto, KRUS informuje, że osoby, których przychód przekroczył 30.000,00 zł i chcą skorzystać z ulg podatkowych, oraz osoby chcące rozliczyć podatek razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), nawet jeśli obliczenia podatku zostały przeprowadzone przez KRUS, również same składają zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) w wyznaczonym terminie. W zeznaniu należy uwzględnić kwoty z formularzy PIT-11A, PIT-40A i/lub PIT-11.

oprac. M. Czubak

fot. Justyna Czupryniak/Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 22:06