Żeby nie wypaść z KRUS, rolnicy muszą złożyć ważny dokument do 31 majaJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKRUS

Żeby nie wypaść z KRUS, rolnicy muszą złożyć ważny dokument do 31 maja

10.05.2024., 12:00h
Rolnikom pozostało niespełna 21 dni na złożenie deklaracji o kwocie należnego podatku dochodowego za rok 2023. Którzy rolnicy muszą to zrobić?


Który rolnik musi złożyć deklarację do 31 maja?

Sprawa dotyczy rolników, którzy po założeniu własnej firmy nadal podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Dzieje się tak, jeśli producent rolny w momencie zakładania przedsiębiorstwa, prowadzi gospodarstwo rolne i opłaca składki w KRUS. Jedynym warunkiem koniecznym do spełnienia jest w takim przypadku posiadanie nieprzerwanego, obowiązkowego okresu ubezpieczenia w KRUS przez przynajmniej 3 lata.

Jakiej kwoty podatku należnego nie może przekroczyć rolnik, by nie wypaść z KRUS?

Kontynuacja rolniczego ubezpieczenia społecznego w kolejnych latach działalności jest możliwa, jeśli rolnik nie przekroczy kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli tzw. kwoty granicznej. Stawka ta za rok 2023 wynosi 4 088 zł.

W jaki sposób rolnik może przekazać deklarację do KRUS?

Każdy rolnik znajdujący się we wskazanej wyżej sytuacji musi złożyć zaświadczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w którym zawrze kwotę należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy lub oświadczenie potwierdzające, że nie przekroczył wskazanej stawki. Deklarację za rok 2023 należy złożyć w KRUS do 31 maja 2024 r.

Kiedy rolnik jest wyłączany z KRUS?

Wyłączenie rolnika z ubezpieczenia KRUS następuje w przypadku gdy należny podatek dochodowy przekroczy kwotę 4 088 zł. Decyzja jest wydawana z dniem, do którego powinien złożyć deklarację. O wyłączeniu decyduje również niezłożenie lub złożenie deklaracji po terminie. Anulowanie wyłączenia następuje po złożeniu przez rolnika stosownego wniosku wraz z dowodami potwierdzającymi niezłożenie deklaracji w terminie z powodu zdarzeń losowych.

Co się dzieje z ubezpieczeniem rolnika po wyłączeniu z KRUS?

Wyłączenie rolnika z KRUS jest równoznaczne z koniecznością zgłoszenia się 1 czerwca 2024 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu obowiązkowego ubezpieczenia jako przedsiębiorcy.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. czerwiec 2024 13:38