StoryEditorPorady prawne

Kto może skorzystać z ulgi inwestycyjnej na panele fotowoltaiczne w w gospodarstwie rolnym?

31.08.2022., 07:08h
Zamontowałem fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym na budynkach gospodarczych oraz domu mieszkalnym. W związku z tym, że mam zwierzęta, także małe, niektóre karmy przygotowuję w domu. Poza tym w domu mam komputer i drukarkę, które wykorzystuję do prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Pracownik gminy stwierdził, że ulga inwestycyjna mi nie przysługuje i nie mam składać wniosku. Kiedyś czytałem w „Tygodniku”, że ulga w takiej sytuacji przysługuje. Proszę o podanie orzeczeń sądu, gdyż chcę złożyć wniosek i potem odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Czy płatnikowi podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna na OZE?

Artykuł 13 ustawy o podatku rolnym (u.p.r.) określa, że płatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na m.in. zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Czy rolnik może skorzystać z ulgi, gdy zamontuje panele fotowoltaiczne na budynku mieszkalnym?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2427/18) orzekł, że „z treści art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o podatku rolnym nie wynika, że jego zastosowanie uzależnione jest od zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym. Zamontowanie urządzeń i paneli w budynku mieszkalnym nie wpływa na możliwość zastosowania ulgi inwestycyjnej”. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że budynek, w którym zlokalizowane są ogniwa fotowoltaiczne, jest budynkiem mieszkalnym, ale prowadzi się w nim również produkcję i przetwórstwo płodów rolnych, a wyprodukowaną energię wykorzystuje w miejscu jej produkcji.

Kiedy rolnik traci prawo do skorzystania z tej ulgi?

Sąd podkreślił, że prawo do ulgi nie będzie przysługiwać, jeżeliby udowodniono, że energia słoneczna jest wykorzystywana wyłącznie do celów nieprodukcyjnych, domowych.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 10 stycznia 2018 r. (sygn. akt: I SA/Lu 921/17) orzekł, że dosłowne brzmienie art. 13 ust.  2 lit. c ustawy z 1984 r. o podatku rolnym i wykładnia celowościowa tego uregulowania upoważniają do stwierdzenia, że ulga inwestycyjna, o której w nim mowa, przysługuje podmiotowi, który poniósł wydatki na zakup i montaż urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, mimo iż inwestycja będzie służyła do zaopatrywania w energię także inne podmioty. Zdaniem WSA, ulga inwestycyjna związana z zakupem i montażem urządzeń produkujących energię z naturalnych źródeł energii przysługuje zarówno w sytuacji, gdy energia jest zużywana wyłącznie do produkcji rolnej gospodarstwa, jak i gdy w części jest zużywana przez odbiorców zewnętrznych.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 17:02