StoryEditorPorady prawne

Kto odpowiada za utrzymanie przejezdności drogi koniecznej?

22.12.2021., 10:12h
Mam przez działkę sąsiada drogę konieczną, którą ustanowił sąd. Porobiły się na niej koleiny, więc nawiozłem tam żwiru i wyrównałem. Właściciel ma pretensje, że to zrobiłem. Twierdzi, że nie miałem takiego prawa. Kto wobec tego ma utrzymywać drogę konieczną w takim stanie, żeby była przejezdna?

Na kim spoczywa obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej?

Artykuł 289 Kodeksu cywilnego przewiduje, że w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna.

Służebność drogi koniecznej jest rodzajem służebności gruntowej, więc powyższy przepis ma zastosowanie również do niej.

Jakie działania w ramach służebności właściciel musi podjąć?

Zakres podejmowanych działań powinien wynikać z umowy, ewentualnie z orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej ustanawiającej służebność. W razie konieczności konkretyzacji tych czynności pomocne mogą być reguły wskazane w art. 287 k.c., zgodnie z którym zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów m...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 18:54