StoryEditorUnijne sankcje

Maga Foods skreślona z rządowej "czarnej listy" firm objętych sankcjami

23.08.2022., 07:08h
To nie powinno stać się w ten sposób. Maga Foods z podwarszawskich Dawidów balansowała na granicy bankructwa, po tym jak rząd nie chciał uznać transakcji wykupu udziałów od rosyjskiego oligarchy. W końcu firmę wykreślono z listy sankcyjnej.

"Czarna lista" firm z rosyjskim udziałami, a na niej Maga Foods

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę firm, które zostały objęte unijnymi sankcjami. Celem było wyeliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów powiązanych z kapitałem rosyjskim. Na liście znalazła się, między innymi, spółka Maga Foods. Jest to firma zajmująca się produkcją sałatek, owoców i dań gotowych. Firma, która siedzibę ma w podwarszawskich Dawidach, ma ogromne znaczenie dla wielu producentów owoców i warzyw. Prowadzi z nimi szeroko zakrojoną kontraktację na dostarczanie surowców. Objęcie jej sankcjami oznaczało zamrożenie kont i paraliż firmy. Nie mogła ona prowadzić produkcji, realizować swoich zobowiązań oraz regulować płatności wobec pracowników. Zarząd firmy odwołał się od decyzji ministerstwa.

Właściciel polskiej spółki podmiot z udziałami oligarchy Friedmana

Właścicielem 100% kapitału udziałowego polskiej spółki był SIGNATURE FOODS BELGIUM NV z siedzibą w Turnhout. W wyniku zmian kapitałowych w państwach Beneluksu częściowym udziałowcem koncernu kontrolującego polską spółkę stał się podmiot, którego jednym z beneficjentów końcowych był rosyjski oligarcha Michaił Friedman. Zarząd Maga Foods oświadczył pod koniec kwietnia, że grupa nie ma już nic wspólnego z rosyjskim kapitałem. Poinformował, że holenderscy właściciele podjęli decyzję o rozwiązaniu umów z podmiotami powiązanymi z Friedmanem. Wszelkie udziały wykupiono niezwłocznie po wybuchu wojny. Transakcję sfinalizowano w ostatnich dniach marca. W jej rezultacie wszystkie udziały przeszły na własność Erika Brasa – Holendra zarządzającego grupą.

Do rządu polskiego nie trafiały te argumenty

Argumenty te nie zadecydowały o wykreśleniu z listy sankcyjnej firmy Maga Foods. Nie mogła więc ona funkcjonować w normalnym trybie. Zarząd podjął decyzję o postawieniu jej w stan likwidacji.

MSWiA argumentowało, że bazuje na wiedzy służb specjalnych. Według danych dostarczonych przez CBA, sprzedaż udziałów miała być fikcyjna. Prowadzone czynności miały też wykazać, że środki na wykup udziałów również pochodziły od firmy związanej z jednym z innych rosyjskich oligarchów. Maga Foods nie miała więc możliwości do normalnego funkcjonowania na rynku. Prezes spółki informował, że ma odbyć się proces pracowniczego wykupu udziałów w Maga Foods.

Maga Foods z nowym właścicielem, w 100 procentach polskim

W decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która usunęła spółkę Maga Foods z listy firm objętych sankcjami, napisano: „Po postawieniu spółki w stan likwidacji grupa jej pracowników zgłosiła chęć nabycia udziałów w MAGA FOODS sp. z o.o. bezpośrednio przez spółkę BRANDEZ sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, w której 100% kapitału zakładowego należy do pracowników MAGA FOODS sp. z o.o. W dniu 22 lipca 2022 r. doszło do zawarcia umowy sprzedaży 100% udziałów w MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji należących do SIGNATURE FOODS GROUP B.V. na rzecz spółki BRANDEZ sp. z o.o. W tym samym dniu, tj. 22 lipca 2022 r., uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki odwołano członków jej rady nadzorczej oraz dokonano zmiany umowy spółki poprzez usunięcie spośród organów spółki rady nadzorczej. W skutek powyższych decyzji, a następnie dokonanych transakcji doszło do istotnej zmiany struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji. Zmiany te usunęły dotychczasowe powiązania spółki z kapitałem zagranicznym, wobec którego uznano, że istniało prawdopodobieństwo, że może być wykorzystywany do wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.

Tomasz Ślęzak
fot. mat. prasowe

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 07:20