StoryEditorDotacje PROW

Modernizacja gospodarstw rolnych 2019 – wysokość dotacji, warunki i terminy

26.03.2019., 20:03h
Do końca maja 2019 roku będzie można składać wnioski o dotację na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze a, b i c. Dotacja może wynieść do 500 tys. złotych lub nawet do 900 tys. złotych. Na co rolnicy mogą przeznaczyć dotację i jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dotację na modernizację gospodarstw rolnych w 2019 roku?   

Do 500 i 900  tys. złotych dotacji na modernizację gospodarstw rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od piątku, 29 marca 2019 roku będzie przyjmować wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze a, b i c. 

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść: 

  • w obszarze a – na rozwój produkcji prosiąt – do 900 tys. złotych dotacji;
  • w obszarze b – na rozwój produkcji mleka krowiego – do 500 tys. złotych dotacji;
  • w obszarze c – na rozwój produkcji bydła mięsnego – do 500 tys. złotych dotacji. 

Niestety, tych limitów nie można łączyć. 

ARiMR przyznaje dotacje w postaci dofinansowania do poniesionych kosztów inwestycji. Standardowo Agencja refunduje 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Jednak w przypadku, gdy wniosek o dotację składa tzw. młody rolnik lub jest on złożony przez kilka gospodarstw rolnych wspólnie, wówczas ARiMR dofinansowuje 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

Rolnicy z tych pieniędzy mogą sfinansować m.in. zakup nowych maszyn rolniczych, ale muszą jednocześnie zrealizować także inwestycje w budowę lub modernizację budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w tym na wyposażaniem takich budynków czy magazynów. 

 

Kto może ubiegać się o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych? 

O dotacje na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze a, b i c mogą ubiegać się rolnicy, którzy mają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do maksymalnie 300 ha.

O dotacje mogą ubiegać się gospodarstwa o odpowiedniej wielkości ekonomicznej. Dla rolników, którzy starają się o dofinansowanie na rozwój produkcji prosiąt (obszar a) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi wynosić co najmniej 10 tys. euro i nie może przekroczyć 250 tys. euro. 

Z kolei do gospodarstw, który chcą otrzymać wsparcie na rozwój produkcji mleka krowiego (obszar b) oraz na rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar c) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi wynosić od 10 tys. euro 200 tys. euro.

Z tego dolnego progu są zwolnione mniejsze gospodarstwa, które składają wspólny wniosek o dotację, jednak wówczas suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro. 

Kto może ubiegać się o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych?  

Za co ARiMR przyzna punkty we wnioskach o dotację na modernizację gospodarstw rolnych? 

ARiMR podejmę decyzję o przyznaniu dotacje na modernizację gospodarstw rolnych a obszarze a, b i c  na podstawie listy rankingowej stworzonej na podstawie sumy punktów. 

Punkty we wnioskach o dotację na modernizację gospodarstw rolnych będą przyznawane m.in. za: 

  • zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy,
  • uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności,
  • uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego, o ile suma powierzchni użytków rolnych objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy wszystkich powierzchni,
  • inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu, 
  • wiek wnioskodawcy – dodatkowe punkty uzyska tzw. młody rolnik, czyli którzy mają nie więcej niż 40 lat,
  • rolnicy, którzy do tej pory nie otrzymali dotacji na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013 lub z PROW 2014-2020. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 90 dni od zakończenia przyjmowania wniosków ogłosi listę z kolejnością przysługiwania dotacji na modernizację gospodarstw rolnych. 

 

Do kiedy można składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w 2019 roku? 

Wnioski na dotacje na modernizację gospodarstw rolnych w obszarach a, b i c można składać od 29 marca do 27 maja 2019 roku. 

Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. 

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem pełnomocnika lub listem poleconym przez Pocztę Polską. 

 

Czy będzie w 2019 roku nabór na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze d – na zakup maszyn rolniczych? 

Z harmonogramu dotacji dla rolników z Prohramu Rozwoju Obszarów Wiejskicj (PROW 2014-2020) na 2019 rok wynika, że w tym roku rolnicy nie będą mieli szansy na złożenie wniosku na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze d, czyli na zakup maszyn rolniczych. Ministerstwo rolnictwa po prostu w 2019 roku nie zaplanowała tego naboru wniosków. 

 

Paweł Mikos 
Fot. Paweł Mikos 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 09:37