StoryEditorPorady prawne

Na jakich warunkach można otrzymać rentę socjalną na niepełnosprawne dziecko?

12.05.2021., 16:05h
Syn od kilku lat jest niepełnosprawny. Uczy się obecnie w szkole wyższej i ma 4 ha gruntów rolnych, które otrzymał w spadku po dziadku. Czy ma szanse otrzymać rentę socjalną? Czy do powstania prawa do niej bierze się pod uwagę sytuację materialną?

Jakie są warunki przyznania renty socjalnej?

Warunki przyznania renty socjalnej uregulowano w art. 4 ustawy o rencie socjalnej. Przysługuje ona osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Kiedy renta stała a kiedy czasowa?

Osobie, która utraciła sprawność organizmu przed ukończeniem 18 lat, przysługuje renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, albo okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Kiedy niepełnosprawny uznany jest za niezdolnego do pracy?

Sąd Apelacyjny w Szczecinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 22 października 2013 r. (sygn. akt: III AUa 334/13) orzekł, że definicja prawna pojęcia niepełnosprawności ujęta została szerzej aniżeli definicja niezdolności do pracy. W konsekwencji każda osoba, która uzyskała orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do prac...

Pozostało 55% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. kwiecień 2024 14:19