StoryEditorPorady prawne

Na jakich zasadach można prowadzić działalność gospodarcza i być na KRUS-ie

30.03.2018., 15:03h
Jestem młodym rolnikiem. Chciałbym podjąć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i nadal prowadzić gospodarstwo rolne oraz być ubezpieczony w KRUS. Wcześniej byłem ubezpieczony w KRUS jako domownik, a obecnie rolnik. Jakie muszę spełnić przesłanki, aby pozostać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
Kwestie te reguluje art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Według tego przepisu, rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy jej prowadzeniu, podlega nadal temu ubezpieczeniu.

Musi jednak spełnić jednocześnie następujące warunki:
  1. złożyć w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
  2. jednocześnie nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  3. nie być pracownikiem i nie pozostawać w stosunku służbowym;
  4. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  5. nie przekroczyć kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 3300 zł.

Rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązany jest złożyć w Kasie do 31 maja każdego roku podatkowego zaświadczenie albo oświadczenie, że nie przekroczył wskazanej kwoty podatku dochodowego.

dr hab. Aneta Suchoń
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. kwiecień 2024 13:14