StoryEditorPieniądze dla rolnika

Nawet 100 tys. euro dotacji dla grup producentów

12.06.2020., 07:06h
19 czerwca rusza kolejny nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” z PROW 2014–2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Podmioty zainteresowane tą formą współpracy będą mogły składać wnioski do 17 sierpnia.

Do kogo skierowany jest program „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”?

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcie nie jest przewidziane dla grup i organizacji zrzeszających producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Jakich formalności należy dopełnić, by móc ubiegać się o pieniądze?

Przed złożeniem wniosku o uznanie do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Z kolei do wniosku o uznanie, który składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, załącza się plan biznesowy. Od daty uznania grupa producentów rolnych lub organizacja producentów jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.

Do 100 tysięcy euro w ramach rocznych płatności przez pierwsze 5 lat

Złożone wnioski o dofinansowanie poddawane są ocenie punktowej. Liczba uzyskanych punktów decyduje o kolejności przyznania pomocy. Dofinansowanie przyznawane jest w formie rocznych płatności przez pierwszych 5 lat następujących po dacie uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio:
  • w pierwszym roku 10% przychodów netto,
  • w drugim roku – 9%,
  • w trzecim – 8%,
  • w czwartym – 7%
  • w piątym 6%.
W każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia grupa lub organizacja producencka mogą otrzymać do 100 tys. euro.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 19:04