StoryEditorWiadomości rolnicze

Nawet 13 tys. zł/ha dotacji na zadrzewienia śródpolne. Dla kogo i na jakich warunkach?

25.02.2022., 09:02h
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało rozporządzenie, określające warunki przyznania wsparcia na zadrzewienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW). Już niebawem będzie można się o nie ubiegać. Jakie będą zasady?

Kiedy ruszy nabór wniosków o dotacje do zadrzewień?

MRiRW poinformowało, że najbliższa tura wnioskowania o wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych ruszy 1 czerwca i potrwa dwa miesiące, do 31 lipca 2022 r. W tym czasie można będzie ubiegać się o pomoc, składając odpowiednie wnioski w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 

Kto może się ubiegać o dotację? Ile można dostać?

Pieniądze w ramach wsparcia na zadrzewienie przeznaczono dla dwóch grup: rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których zakładane będzie zadrzewienie, lub grunty te stanowią własność małżonka, oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przewidziane stawki są zależne od nachylenia terenu i wyniosą od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/ha. Dodatkowo przyznawane będzie wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami, powodowanymi przez zwierzęta. 

Jakie zadrzewienie wesprze ministerstwo rolnictwa? 

W ramach PROW można wnioskować o założenie zadrzewienia o powierzchni 0,1–0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m. Można będzie założyć je na gruntach ornych. Ministerstwo rolnictwa informuje, że preferowane w nasadzeniach będą gatunki liściaste, które powinny stanowić co najmniej 90% planowanego składu gatunkowego zadrzewienia. Muszą to być gatunki drzew lub krzewów, które naturalnie występują w Polsce. Wśród nich powinny znaleźć się rośliny biocenotyczne lub miododajne. 

Będą też pieniądze na utrzymanie zalesienia? 

Do gruntów, na których rolnik zdecydował się zasadzić drzewa, przysługują płatności bezpośrednie, zarówno w roku założenia zadrzewienia, jak i w kolejnych latach. Dodatkowo, jak poinformował jakiś czas temu resort rolnictwa, w kolejnych latach obszary zadrzewione będą mogły być objęte kolejnym wsparciem, tym razem przeznaczonym na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach ekoschematów (I filar WPR). Ma to umożliwić realizację długotrwałych celów środowiskowych, a przy tym stanowić korzyść finansową dla rolnika w formie rekompensaty za podjęte zobowiązania. 

Zadrzewienie wspomoże bioróżnorodność

“Nowe zadrzewienia śródpolne stanowić będą element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych, miejsca bytowania wielu organizmów i bazę pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych. Zadrzewienia będą odgrywać ważną rolę dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie retencji krajobrazowej, poprawę jakości wód, ograniczenie skutków suszy oraz zapobieganie erozji glebowej.” - możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa. 

Ze względu na istotną rolę zadrzewień dla ekosystemu, strategie Europejskiego Zielonego Ładu przewidują zasadzenie co najmniej 3 mld dodatkowych drzew w Unii Europejskiej do 2030 r.


oprac. Z.Ć. na podstawie danych MRiRW
fot. Pixabay, tabela: MRiRW

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 15:14