StoryEditorDotacje

Nawet 58 mld euro na rozwój rolnictwa ekologicznego

08.04.2021., 09:04h
Promowanie spożycia produktów ekologicznych czy większa ich dystrybucji w ramach unijnego programu dla szkół oraz na stołówkach. To tylko przykładowe pomysły KE na rozwój rolnictwa ekologicznego. UE chce wydać na ten cel nawet 58 mld euro.

UE chce, aby 25% gruntów rolnych było przeznaczonych na rolnictwo ekologiczne

Komisja Europejska przedstawiła 25 marca 2021 roku plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych. Jest on zgodny z Zielonym Ładem i strategiami: od pola do stołu i bioróżno­rodności, w których założono, że do 2030 roku na 25% gruntów rolnych mają znajdować się uprawy ekologiczne.

Zdaniem Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa, aby osiągnąć ten cel, trzeba zadbać, aby popyt napędzał wzrost sektora, uwzględniając różnice między państwami członkowskimi.

Plan działań ekologicznych dostarcza narzędzi i pomysłów towarzyszących zrównoważonemu rozwojowi sektora. Rozwój będzie wspierany przez politykę rolną, badania i innowacje, a także ścisłą współpracę z kluczowymi podmiotami – podkreśla Wojciechowski.

 

W zależności od kraju powierzchnia upraw ekologicznych zajmuje od 0,5 do 25 procent

Obecnie około 8,5% użytków rolnych w Unii Europejskiej jest uprawianych ekologicznie, a trendy pokazują, że przy obecnym tempie wzrostu UE osiągnie 15–18% do 2030 r.

Różnice między państwami członkowskimi pod względem powierzchni gruntów rolnych zajętych pod rolnictwo ekologiczne są bardzo duże – ich udział waha się od 0,5% do ponad 25%.

 

Promocja spożywania produktów ekologicznych i ich udział w stołówkach

Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przygotowany przez Komisję Europejską przedstawia 23 działania, które skupione są wokół 3 osi:

  • pobudzania konsumpcji,
  • zwiększania produkcji,
  • dalszej poprawy stabilności sektora.

Komisja zachęca państwa członkowskie do opracowania krajowych planów działania dla rolnictwa ekologicznego. Miałyby one uzupełniać krajowe Plany Strategiczne WPR.

W planie przedstawiono kilka konkretnych działań służących zwiększeniu popytu, utrzymaniu zaufania konsumentów i przybliżeniu żywności ekologicznej obywatelom. Są to, np.:

  • promowanie spożycia produktów ekologicznych,
  • stymulowanie większego wykorzystania ich w stołówkach publicznych poprzez stosowanie zamówień publicznych,
  • zwiększenie dystrybucji produktów ekologicznych w ramach unijnego programu dla szkół.

 

Od 38 do 58 mld euro na rolnictwo ekologiczne w przyszłej WPR

Obecnie około 1,8% (7,5 mld euro) z WPR jest wykorzystywane na wsparcie rolnictwa ekologicznego. Przyszła WPR będzie obejmowała ekoprogramy, które mają pobudzać rozwój tego rolnictwa. Będą wspierane sumą 38–58 mld euro w latach 2023–2027, w zależności od wyniku negocjacji WPR.

Komisja Europejska przewidziała także organizację wydarzeń informacyjnych i tworzenie sieci w celu wymiany najlepszych praktyk, certyfikację, wykorzystanie nowych technologii w celu poprawy identyfikowalności produktów ekologicznych oraz wzmacnianie lokalnego i małego przetwórstwa.

Aby zwiększyć świadomość produkcji ekologicznej, Komisja planuje organizować co roku unijny „Dzień ekologicznej żywności”. Chce także zachęcać do rozwoju sieci turystyki ekologicznej poprzez tworzenie tzw. biodzielnic.
Komisja Europejska będzie też zachęcać państwa członkowskie do wspierania wzrostu produkcji ekologicznej w sektorze akwakultury.

 

Magdalena Szy mańska
Fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. czerwiec 2023 20:59