Zyski i straty producentów zbóżEnvatoelements
StoryEditorZyski i straty producentów zbóż

Ile rolnik zarobi lub straci na zbożach i rzepaku? Znamy wyliczenia ekspertów

05.07.2023., 18:00h
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu opublikował kalkulacje rolnicze dotyczące produkcji roślinnej na czerwiec 2023 r. Z przedstawionych danych wynika, że zyski z produkcji były marne, a w niektórych przypadkach nie było ich w ogóle.

Jak przedstawia się kalkulacja uprawy pszenicy ozimej w czerwcu 2023?

Z analizy przeprowadzonej przez WODR w Poznaniu wynika, że koszt uprawy pszenicy ozimej na w czerwcu 2023 r. był następujący:

 • plon z hektara: 6 t/ha,
 • pszenica do siewu: 669,26 zł/ha,
 • nawozy mineralne: 2423,48 zł/ha,
 • środki ochrony roślin: 673,87 zł/ha,
 • zmienne koszty maszynowe (praca maszyn własnych): 980,86 zł/ha,
 • usługi z zewnątrz: 522,77 zł/ha,
 • inne koszty zmienne (w tym praca zamienna): 39,95 zł/ha.

Ostateczna wartość pszenicy z hektara wyniosła 5067,60 zł/ha, natomiast dopłata do hektara tej uprawy wyniosła 1061,81, co daje łączną wartość uprawy równą 6129,41 zł/ha, przy łącznej wartości kosztów produkcji równej 5310,19 zł/ha. Ostateczny zysk z uprawy pszenicy wyniósł 819,22 zł/ha.

Jak przedstawia się kalkulacja uprawy żyta ozimego w czerwcu 2023?

Jak wynika z analizy poznańskiego WODR-u, powodów do radości nie mieli rolnicy uprawiający żyto, ponieważ ponieśli straty. W województwie wielkopolskim koszty uprawy żyta i ostateczne zyski przedstawiły się w następujący sposób:

 • plon z hektara: 4,5 t/ha,
 • żyto do siewu: 344,92 zł/ha,
 • nawozy mineralne: 1818,04 zł/ha,
 • środki ochrony roślin: 663,41 zł/ha,
 • zmienne koszty maszynowe (praca maszyn własnych): 989,46 zł/ha,
 • usługi z zewnątrz: 473,78 zł/ha,
 • inne koszty zmienne (w tym praca zamienna): 79,90 zł/ha.

Tona żyta bez dopłat wyniosła 2904,75 zł/ha, natomiast kwota dopłaty była równa 1061,81 zł/ha. Łączna wartość produkcji żyta wyniosła 3966,56 zł/ha, a koszty przewyższyły przychody i wyniosły 4369,51 zł/ha, co daje stratę równą -402,95 zł/ha.

Jak przedstawia się kalkulacja uprawy pszenżyta ozimego w czerwcu 2023?

Nieco lepiej od żyta, wypada opłacalność pszenżyta, którego koszty i zyski z uprawy były następujące:

 • plon z hektara: 4,8 t/ha,
 • pszenżyto ozime do siewu: 569,77 zł/ha,
 • nawozy mineralne: 1818,04 zł/ha,
 • środki ochrony roślin: 350,59 zł/ha,
 • zmienne koszty maszynowe (praca maszyn własnych): 964,36 zł/ha,
 • usługi z zewnątrz: 473,78 zł/ha,
 • inne koszty zmienne (w tym praca zamienna): 39,95 zł/ha.

W przypadku pszenżyta wartość ziarna wyniosła 4652,21 zł/ha (3590,40 zł/ha ziarno + 1061,80 zł/ha dopłaty) natomiast koszty były równe 4216,50 zł/ha. Łączny zysk z hektara uprawy pszenżyta wyniósł 435,71 zł/ha.

Jak przedstawia się kalkulacja uprawy pszenicy jarej w czerwcu 2023?

Koszt uprawy pszenicy jarej w czerwcu 2023 był następujący:

 • plon z hektara: 5 t/ha,
 • pszenica jara do siewu: 620 zł/ha,
 • nawozy mineralne: 1862,14 zł/ha,
 • środki ochrony roślin: 391,55 zł/ha,
 • zmienne koszty maszynowe (praca maszyn własnych): 894,31 zł/ha,
 • usługi z zewnątrz: 473,78 zł/ha,
 • inne koszty zmienne (w tym praca zamienna): 39,95 zł/ha.

Ostateczna cena za samo ziarno wyniosła 4223,00 zł/ha. Dopłaty do pszenicy jarej wyniosły 1061,81 zł/ha. Łączna wartość produkcji wyniosła 5284,81 zł/ha, a kosztów 4281,73 zł/ha, co dało zysk 1003,08 zł/ha.

Jak przedstawia się kalkulacja uprawy jęczmienia ozimego w czerwcu 2023?

Stosunkowo zadowalająca była kalkulacja uprawy jęczmienia ozimego, która w czerwcu 2023 wyniosła:

 • plon z hektara: 6 t/ha,
 • jęczmień ozimy do siewu: 320,60 zł/ha,
 • nawozy mineralne: 2072,71 zł/ha,
 • środki ochrony roślin: 454,80 zł/ha,
 • zmienne koszty maszynowe (praca maszyn własnych): 980,86 zł/ha,
 • usługi z zewnątrz: 669,74 zł/ha,
 • inne koszty zmienne (w tym praca zamienna): 39,95 zł/ha.

Wartość ziarna wyniosła 4316,40 zł/ha, a dopłaty 1061,81 zł/ha, co razem daje wartość produkcji równą 5378,21 zł/ha. Koszt produkcji jęczmienia ozimego był równy 4538,66 zł/ha, co dało zysk równy 839,55 zł/ha.

Jak przedstawia się kalkulacja uprawy owsa w czerwcu 2023?

Zysk, choć niewielki, mieli również producenci owsa, którego kalkulacja uprawy była następująca:

 • plon z hektara: 3,5 t/ha,
 • owies do siewu: 366,40 zł/ha,
 • nawozy mineralne: 1586,18 zł/ha,
 • środki ochrony roślin: 15,48 zł/ha,
 • zmienne koszty maszynowe (praca maszyn własnych): 844,12 zł/ha,
 • usługi z zewnątrz: 590,78 zł/ha,
 • inne koszty zmienne (w tym praca zamienna): 39,95 zł/ha.

Ogólna wartość produkcji była równa 3537,36 zł/ha, czyli 2475,55 zł/ha za ziarno i 1061,81 zł/ha dopłat. Koszt produkcji wyniósł 3442,90 zł/ha. Zysk z uprawy owsa był równy 94,46 zł/ha.

Jak przedstawia się kalkulacja uprawy kukurydzy na ziarno w czerwcu 2023?

Przychody i zyski z kukurydzy w czerwcu 2023 r. osiągnęły następujący poziom:

 • plon z hektara: 8,5 t/ha,
 • kukurydza do siewu: 783,85 zł/ha,
 • nawozy mineralne: 2754,25 zł/ha,
 • środki ochrony roślin: 437,78 zł/ha,
 • zmienne koszty maszynowe (praca maszyn własnych): 500,58 zł/ha,
 • usługi z zewnątrz: 900,99 zł/ha,
 • inne koszty zmienne (w tym praca zamienna): 2448 zł/ha.

Ostateczna wartość samego ziarna była równa 7622,80 zł/ha. Dopłaty do kukurydzy były równie 1061,81 zł/ha. Łączna wartość produkcji wyniosła 8684,61 zł/ha, natomiast koszty produkcji osiągnęły wynik 7915,44 zł/ha. Ostateczny zysk z hektara kukurydzy wyniósł 769,17 zł/ha.

Jak przedstawia się kalkulacja uprawy rzepaku ozimego w czerwcu 2023?

Zdecydowanie największy zysk z uprawy osiągnęli producenci rzepaku, którego kalkulacja w czerwcu 2023 r. osiągnęła następujące stawki:

 • plon z hektara: 4 t/ha,
 • rzepak ozimy do siewu: 345 zł/ha,
 • nawozy mineralne: 3749,18 zł/ha,
 • środki ochrony roślin: 817,13 zł/ha,
 • zmienne koszty maszynowe (praca maszyn własnych): 736,75 zł/ha,
 • usługi z zewnątrz: 473,78 zł/ha.

Wartość produktu głównego była równa 7576,00 zł/ha, a wraz z dopłatami, które wyniosły 1061,81 zł/ha, wartość produkcji osiągnęła 8637,81 zł/ha. Koszt produkcji rzepaku był równy 6121,84 zł/ha, co po odjęciu od przychodów dało zysk 2515,97 zł/ha.

Rolnicy w Polsce mogli ponieść jeszcze większe straty

Powyższe dane dotyczą upraw na terenie województwa wielkopolskiego. W rejonach, gdzie ceny skupu są jeszcze niższe, a tak jest we wschodniej Polsce, kalkulacje zysków i strat będą jeszcze gorsze, co oznacza, że znaczna część rolników w tym sezonie może dopłacić do produkcji zbóż. Jest to szczególnie prawdopodobne ze względu na fakt, że nakłady, które ponieśli na nawożenie, mogły być zdecydowanie wyższe niż średnia podana przez ODR z Wielkopolski.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ODR Wielkopolska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 15:18