Kolejni rolnicy rezygnują z produkcji mlekaEnvatoelements
StoryEditorNiskie ceny mleka

Kolejnej grupie rolników grozi upadłość. Produkcja mleka już poniżej kosztów produkcji

22.05.2023., 17:00h
Temat spadku cen mleka powraca jak bumerang. Produkcja prowadzona przez rolników utrzymujących ok. 30 krów właśnie staje się nieopłacalna. W związku z tym Wielkopolska Izba Rolnicza zaapelowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w celu poprawienia sytuacji hodowców bydła mlecznego. Jakie są postulaty WIR?

Dlaczego ceny mleka w skupach maleją?

Spadki cen mleka w skupach są obserwowane od początku roku. Obecnie kwota, którą rolnik otrzymuje za surowiec, wynosi ok. 1,50 zł za litr. Jak podaje WIR, powodem spadających cen są:

 • spadek cen mleka w proszku,
 • spadek cen masła,
 • wzrost skupu mleka wynikający ze zwiększonych dostaw z powodu sezonu.

Pomimo tego, że spadki cen skupu mleka są obserwowane na całym świecie, to Polska przoduje w tym rankingu, czego powodem są wysokie ceny energii, paliw i gazu windowane przez firmy państwowe, a nie Unię Europejską.

Rolnikom nie opłaca się hodować krów mlecznych

Wraz ze spadającą ceną mleka, nie maleją koszty jego produkcji. Rolnicy coraz więcej płacą za nawozy i paliwa potrzebne do produkowania pasz objętościowych. Jak wynika z analizy WIR, aktualnie koszt wyprodukowania litra mleka w gospodarstwie rolnym oscyluje w granicach 1,90-2,14. To, ile utrzymanie krów kosztuje rolnika, jest uzależnione od:

 • wielkości stada,
 • technologii produkcji,
 • dostępności pasz,
 • rodzaju stosowanych pasz.

Co się stanie, jeśli cena mleka zostanie jeszcze bardziej obniżona?

Jeśli dojdzie do kolejnych obniżek cen mleka, to będzie oznaczało kłopoty finansowe dla kolejnej grupy producentów. Wraz z obniżkami cen mleka, obniżeniu ulegają udziały, które rolnicy mają w spółdzielniach, bo przecież mleczarstwo jest jednym z nielicznych sektorów pozostałych w rękach rolników.

Mniejsze mleczarnie zbankrutują

W Polsce dotychczas istniało wiele małych mleczarni, które działały z powodzeniem, jednak od pewnego czasu przestają one radzić sobie z problemami finansowymi i w najgorszym wypadku ogłaszają upadłość, a w najlepszym łączą siły z innymi, małymi mleczarniami. Jeżeli małe spółdzielnie upadną, to w branży zacznie koncentrować się kapitał obcy o dużej wartości. Jest to szczególnie groźna perspektywa dla rolników, którzy mają od 20 do 30 krów dojnych, ponieważ będą mieli problemy z odbiorem mleka, gdyż ich produkt nie będzie interesował ogromnych koncernów. W takiej sytuacji małe i średnie gospodarstwa rodzinne o profilu mieszanym, które miały być wspierane, zostaną pozostawione same sobie.

O co apeluje WIR?

WIR po XIII walnym zgromadzeniu w apelu do MRiRW zwrócił się o:

 • interwencję w sprawie analizy scenariusza wsparcia małych i średnich gospodarstw o profilu mieszanym,
 • objęcie producentów mleka pomocą w ramach zapowiadanej tarczy rolnej,
 • objęcie mechanizmem stabilnej i rozsądnej ceny gazu,
 • rozważenie przejmowania lub dokapitalizowania mniejszych spółdzielni mleczarskich przez Krajową Grupę Spożywczą, tak, aby przetwórstwo mleka nadal pozostało w polskich rękach,
 • ułatwienia dla uznawania spółdzielni mleczarskich, jako organizacji producenckich i włączenia ich w system pomocy w ramach Krajowego Planu Strategicznego,
 • rozszerzenia płatności dobrostanowej dla krów mlecznych o płatności dla jałówek hodowlanych oraz cieląt,
 • rozważenie bezpośredniego wsparcia dochodów producentów mleka w celu zachowania obecnej, spółdzielczej struktury tej branży.

W którym województwie mleko było najtańsze, a w którym najdroższe?

Jak poinformowała w swojej relacji na Twitterze Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka, sytuacja a rynku mleka wygląda następująco. Według stanu na kwiecień 2023 cena skupu mleka wyniosła 216,80 zł/hl, co oznacza spadek wobec ubiegłego miesiąca o –2,6%. Od grudnia 2022 r. o 21,3% mniej płacono w podlaskim, co dawało 233,1 zł/hl, dla łódzkiego było to wówczas 204,1 zł/hl. Skup wzrósł o 1% rok do roku i wynosi 1061,3 mln. W pierwszym kwartale 2023 r. skup mleka wyniósł 4197, co daje wynik o 0.9% więcej w skali roku. Najwięcej mleka zakupiono w województwie podlaskim, bo 232,2 mln, natomiast najmniej w województwie podkarpackim 7,1 mln l.

 

Oprac. Justyna Czupryniak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 15:21