”Opłacalność” upraw runęła. Do kukurydzy rolnik dokłada prawie 5 tys. zł/. A ile do pszenicy czy rzepaku?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorUprawa

"Opłacalność" upraw runęła. Do kukurydzy rolnik dokłada prawie 5 tys. zł. A ile do pszenicy czy rzepaku?

11.03.2024., 12:00h
Polscy rolnicy nadal walczą o lepszą przyszłość dla polskiego rolnictwa, podczas gdy sytuacja rynkowa ulega stopniowemu pogorszeniu. Analizy eksperckie wskazują, że aktualnie straty w produkcji roślinnej ponoszone przez plantatorów sięgają kilku tysięcy złotych. Do czego dokładają najwięcej?

Ujemna rentowność produkcji zbóż

Polskie rolnictwo upada. O jego odrodzenie nadal walczą polscy rolnicy pozostający na blokadach drogowych. Aktualnie rentowność gospodarstw rolnych jest reperowana za pośrednictwem dopłat, jednak, jak wskazują rolnicy, za rok nie będzie do czego dopłacać, bo nasze państwo zaleje towar zza wschodniej granicy i nie tylko. Pomimo tego, że protestujący domagają się głównie wstrzymania importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz napisania Zielonego Ładu od nowa, to nie są to jedyne przyczyny złej sytuacji w rolnictwie.

Jak wynika z comiesięcznej analizy rynków rolnych przygotowanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, od roku 2020 do 2024 rentowność w produkcji roślinnej w marcu spadła o kilka tysięcy. W marcu roku 2024 rolnicy najwięcej stracili na uprawie kukurydzy, bo 4 886,41 zł/ha. Stratę równą 2 042,42 zł/ha rolnicy odnotowali w uprawie jęczmienia. Nieco mniej, gdyż 1 801,59 zł/ha wyniosła strata w uprawie pszenicy ozimej, a w uprawie rzepaku 642,34 zł/ha.

W pozostałych latach zyski z upraw poszczególnych zbóż przedstawiały się w następujący sposób:

Pszenica ozima:

 • 2020 r.: 906,52 zł/ha,
 • 2021 r.: 2 083,73 zł/ha,
 • 2022 r.: 3 635,84 zł/ha,
 • 2023 r.: -193,23 zł/ha,
 • 2024 r.: -1 801,59 zł/ha.

Jęczmień:

 • 2020 r.: 226,28 zł/ha,
 • 2021 r.: 861,65 zł/ha,
 • 2022 r.: 1 431,70 zł/ha,
 • 2023 r.: -925,48 zł/ha,
 • 2024 r.: -2 042,42 zł/ha.

Kukurydza:

 • 2020 r.: 244,23 zł/ha,
 • 2021 r.: 1 871,46 zł/ha,
 • 2022 r.: 1 958,61 zł/ha,
 • 2023 r.: -1 575,08 zł,
 • 2024 r.: -4 886,41 zł.

Rzepak:

 • 2020 r.: 1 734,85 zł/ha,
 • 2021 r.: 3 544,13 zł/ha,
 • 2022 r.: 6 884,04 zł/ha,
 • 2023 r.: 645,85 zł/ha,
 • 2024 r.: -642,34 zł/ha.

Ile rolnicy stracili na uprawie zbóż w marcu 2024?

Jak wynika z zestawienia WIR, rolnicy ponieśli następujące koszty produkcji i nie osiągnęli zysków. W marcu 2024 r. kalkulacje kosztów produkcji 1 ha zbóż przedstawiły się w następujący sposób:

Jęczmień jary:

 • przychody: 4 739,26 zł/ha,
 • koszty: 6 781,68 zł/ha,
 • strata: -2 042,42 zł/ha.

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa producentów jęczmienia jarego znajduje się obecnie na poziomie -418,09%.

Pszenica ozima:

 • przychody: 6 179,23 zł/ha,
 • koszty: 7 980,82 zł/ha,
 • strata: -1 801,59 zł/ha.

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa przez producentów pszenicy ozimej wynosi obecnie -357%.

Kukurydza na ziarno:

 • przychody: 6 258,53 zł/ha,
 • koszty: 11 144,94 zł/ha.
 • strata: -4 886,41 zł/ha.

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa przez producentów kukurydzy na ziarno znajduje się na poziomie -1 139,51%.

Rzepak:

 • przychody: 7 046,96 zł/ha,
 • koszty: 7 689,30 zł/ha,
 • strata: -642,34 zł/ha.

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa, w którym prowadzona jest uprawa rzepaku, wynosi aktualnie -62,9%.

image
Sprzedaż zbóż

Tak źle jeszcze nie było! Ponad 3 tys. zł straty na kukurydzy. Ile rolnicy tracą na zbożu i rzepaku?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 00:17