SZOKUJĄCY dochód z 1 ha przeliczeniowego.Envato
StoryEditorWyliczenia GUS szokują rolników

SZOKUJĄCY dochód z 1 ha przeliczeniowego. Wyliczenia GUS uderzą wielu rolników po kieszeni

22.09.2023., 09:27h
GUS podał, że dochód rolnika z hektara przeliczeniowego wyniósł ponad 5500 zł, czyli o 2300 zł więcej niż rok wcześniej. Rolnicy są zszokowani tymi wyliczeniami. - W tym GUS-ie to chyba na głowę upadli. Mi w kieszeni nie zostało nic – denerwuje się rolnik z Mazowsza.

Dochód rolnika z hektara przeliczeniowego wzrósł o 2300 zł! 

Sytuacja w rolnictwie jest bardzo zła. Ale GUS ma inne zdanie. Wyliczył bowiem, że w ubiegłym roku dochody rolnika z jednego hektara przeliczeniowego wzrosły, i to niesamowicie!

- Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r.  5549 zł – poinformował GUS. 

Oznacza to, że dochód w porównaniu z rokiem 2021 wzrósł o 2261 zł!

Rolnicy: Jakie 5500 zł dochodu z hektara? W kieszeni nie mam nic!

Rolnicy przecierają oczy ze zdumienia widząc te wyliczenia, bo przecież w ubiegłym roku koszty produkcji zaczęły drastycznie rosnąć! Na wiosnę 2022 nawozy potrafiły kosztować nawet 6000 zł/t, nie mówiąc już o paliwie czy środkach ochrony roślin.

- W tym GUS-ie to chyba na głowę upadli. Jakie 5500 zł dochodu z hektara? Ja ledwo wiążę koniec z końcem, bo dochodów praktycznie nie. Wszystko idzie na produkcję, a i tak nie starcza. Pod ubiegłoroczne zbiory na wiosnę sypałem drogie nawozy. Potem minister Kowalczyk mówił, żeby zboże trzymać, więc go nie sprzedałem. W efekcie straciłem 500 zł na każdej tonie. W kieszeni nie zostało mi praktycznie nic – denerwuje się pan Sławomir, producent zbóż z woj. mazowieckiego. 

Jaki był dochód z hektara w poprzednich latach?

Dochód z hektara obliczany przez GUS w ostatnich latach wynosił:

 • 2022 r. - 5549 
 • 2021 r. - 3288 zł
 • 2020 r. - 3819 zł
 • 2019 r. - 3244 zł
 • 2018 r. - 2715 zł
 • 2017 r. - 3399 zł
 • 2016 r. - 2577 zł
 • 2015 r. - 1975 zł
 • 2014 r. - 2506 zł
 • 2013 r. - 2869 zł
image

Jaki był dochód z hektara w poprzednich latach?

FOTO:

Jak GUS oblicza dochód z hektara?

Główny Urząd Statystyczny od wielu ma tę samą metodologię obliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Zależny jest on od wielu elementów, takich jak: produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto oraz dotacje, zarówno unijne jak i krajowe.

Wzór na dochód z ha w pewnym uproszeniu można zapisać w następujący sposób: wartość dodana brutto (czyli rolnicza produkcja globalna + uzupełniająca płatność obszarowa – zużycie pośrednie) + inne przychody związane z produkcją + dopłaty bezpośrednie – obciążenia podatkowe i inne zobowiązania (np. podatek rolny) = dochód do dyspozycji brutto.

Dla wyjaśnienia warto dodać, że na wartość rolniczej produkcji globalnej w gospodarstwach indywidualnych składa się m.in.:

 • produkcja roślinna, czyli zbiory z danego roku wszystkich ziemiopłodów, w tym także zielona masa na przyoranie oraz przychody z produktów ubocznych, czyli słomy, liści buraków itp.
 • produkcja zwierzęca, czyli produkcja żywca rzeźnego i produkcję mleka oraz przyrost pogłowia zwierząt gospodarskich.
 • przyrosty zapasów (produktów roślinnych i zwierzęcych), 
 • przyrosty stada.

Do produkcji globalnej GUS dodaje jeszcze Uzupełniającą Płatność Obszarową i pomniejsza ją o koszty produkcji rolniczej, w tym m.in. paliwa, opał, energię elektryczną, zakup środków do produkcji, w tym nawozów, pestycydów, koszty ubezpieczenia i dzierżawy, czy usługi np. siewu lub zbioru kukurydzy.

Do obliczenia dochodów z ha GUS wlicza także dopłaty bezpośrednie oraz uwzględnia inne zobowiązania rolnika, takie jak podatek rolny, koszty zatrudnienia pracowników, składki na KRUS czy raty pożyczek i kredytów. Dochód nie obejmuje natomiast wpływów z tytułu emerytur, rent i innych świadczeń socjalnych, w tym płatności z programu 500 plus.

Dochód z hektara potrzebny do stypendium, kredytu i 500 plus

Informacje o dochodzie z 1 ha przeliczeniowego uzyskiwane przez gospodarstwa indywidualne mają wpływ na budżet wielu rodzin rolniczych. Od wysokości dochodu z 1 hektara przeliczeniowego zależy m.in.:

 • możliwość otrzymania pomocy społecznej,
 • uzyskanie świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko
 • możliwość ubiegania się o stypendium socjalne przez studentów będących dziećmi rolników,
 • otrzymanie kredytu. 

Jeśli więc GUS wyliczył tak wysoki dochód z hektara, wielu rolników zostanie pozbawionych szansy na powyższe formy wsparcia. 

 Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. lipiec 2024 22:59