envato elements
StoryEditorBiogazownie

Budowa biogazowni rolniczych na nowych zasadach. Co się zmieniło?

14.09.2023., 13:00h
11 września weszły w życie nowe przepisy, regulujące przygotowanie i realizację inwestycji związanych z budowaniem biogazowni rolniczych. Zmiany obejmą także funkcjonowanie już powstałych biogazowni. Co trzeba wiedzieć o nowych regulacjach prawnych?

KOWR szkoli rolników w zakresie biogazowni 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi intensywnie wspiera rozwój biogazowni rolniczych w Polsce. Jak informuje resort w ulotce informującej o zmianie przepisów, ułatwianie inwestowania w biogazownie to “realizacja takiego modelu transformacji energetycznej obszarów wiejskich, w którym w samym centrum jest polski rolnik”. By jeszcze bardziej zachęcić gospodarzy do tworzenia biogazowni, KOWR prowadzi szkolenia. Jak informuje Ośrodek, w 2023 roku zorganizowano 8 warsztatów z zakresu funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczych, w których wzięło udział ponad 300 osób. Jeszcze w tym roku mają odbyć się warsztaty z zakresu realizacji inwestycji w większe instalacje do produkcji biogazu rolniczego. 

Inwestycje w biogazownie będą łatwiejsze. Dlaczego? 

Od 11 września obowiązują nowe przepisy w zakresie powstawania i funkcjonowania biogazowni rolniczych. Zainteresowani gospodarze mają powody do radości: nowe regulacje prawne służą głównie ułatwieniu prowadzenia takiej działalności. Jak informują MRiRW oraz KOWR, główne zmiany dotyczą: 

  • przyspieszenia procesu budowy biogazowni rolniczej; 
  • ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci; 
  • zwolnienia z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1ha; 
  • dopuszczenia lokalizacji biogazowni rolniczych na gruntach należących do zakładu przetwórstwa rolno spożywczego, jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub usługami, lub magazynowaniem, a powierzchni gruntów pod biogazownię rolniczą nie jest większa niż 1ha; 
  • szczególnego trybu lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW – uchwała lokalizacyjna rady gminy; 
  • zwolnienia określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych; 
  • łatwiejszego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego jako nawozu. 

Nowe przepisy o biogazowniach. Co trzeba wiedzieć? 

Nowe przepisy zmieniły także część dokumentów. Rolnicy, którzy chcą uzyskać wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, powinni zapoznać się ze zaktualizowanymi „Warunkami uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”. Aktualne dokumenty są dostępne na stronie internetowej KOWR. 

Co ma dać rolnikom zielona energia z biogazowni? 

Jak informuje MRiRW w materiałach promocyjnych, dotyczących zmian w przepisach o biogazowniach, jeżeli w Polsce powstaną biogazownie o mocy 2000 MW, przyniesie to ze sobą: 

  • zmniejszenie o 12,5 mln ton emisji CO2 rocznie; 
  • produkcję 60 mln ton pofermentu rocznie, co może zastąpić ¼ nawozów azotowych i ½ nawozów potasowych;  
  • powstanie 10 000 nowych miejsc pracy bezpośrednio w biogazowniach rolniczych. 

Co więcej, w ustawie biogazowej zawarto także rozwiązania dla sektora biopaliw. 

“Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie do powszechnego użytku europejski standard benzyny E10 – to szansa dla rolników dająca realną i konkretną perspektywę zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych ziarna zbóż, przede wszystkim kukurydzy, w wysokości ponad 500 tys. ton rocznie” - możemy przeczytać w materiałach MRiRW. Resort zapewnia, że dzięki przygotowanym przepisom będzie możliwe zagospodarowanie nawet do 3,5 mln ton surowców rolnych. 

dane: MRiRW, KOWR

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. grudzień 2023 17:29