envato elements
StoryEditorBiogazownie

Jakie substraty można będzie wykorzystywać w biogazowniach rolniczych [LISTA]

31.08.2023., 10:46h
Procedury dotyczące biogazowni rolniczych są niekiedy bardzo skomplikowane. Rząd zamierza uprościć niektóre z nich, by ułatwić rozwój tej gałęzi odnawialnych źródeł energii w Polsce. Do konsultacji społecznych trafił już pierwszy projekt rozporządzenia w tej sprawie, dotyczący substratów wykorzystywanych w biogazowniach. Co się tam znalazło?

Projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej” trafił do konsultacji społecznych. To pierwszy krok na drodze uproszczenia procedur związanych z tym źródłem energii. 

W tej chwili biogazownie rolnicze rozwijają się w Polsce bardzo wolno. Problemem są m.in. nadmierne wymogi administracyjne, które dotyczą wszystkich inwestycji niezależnie od rodzaju wykorzystywanych substratów. Projekt rozporządzenia przewiduje między innymi wyodrębnienie spośród wszystkich biogazowni rolniczych inwestycji, w stosunku do których będzie możliwe ograniczenie części wymogów, po to by ułatwić i przyspieszyć tempo rozwoju tych inwestycji.

Jak będą podzielone substraty?

W projekcie rozporządzenia znalazły się między innymi zapisy, które określają listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych. Jednocześnie w dokumencie przewidziano podział substratów na dwie kategorie. Dzięki temu możliwe będzie bardziej precyzyjne zastosowanie wymogów, adekwatnie do poziomu ryzyka związanego z wykorzystaniem poszczególnych substratów w biogazowni rolniczej oraz produktów pofermentacyjnych do rolniczego użytku. 

Co obejmie pierwsza kategoria substratów?

Do pierwszej z dwóch kategorii substratów, ujętych w rozporządzeniu, zaliczono biomasę, będącą naturalnymi substancjami pochodzącymi z działalności rolniczej lub leśnej, która to biomasa bez przeszkód jest wykorzystywana w tych działalnościach czy to do żywienia zwierząt, czy jako środek zwiększający zawartość różnego rodzaju składników w glebie, w szczególności próchnicy. Jeżeli te substraty stanowią wyłączne substraty w biogazowni rolniczej, nie ma konieczności określania dodatkowych wymogów, gdyż proces fermentacji metanowej w biogazowni rolniczej jest również procesem naturalnym, niepowodującym powstawania substancji niebezpiecznych. Dodatkowo tego rodzaju biomasa nie podlega przepisom ustawy o odpadach. 

Druga kategoria substratów do biogazowni - co się w niej znalazło?

Druga kategoria substratów obejmuje biomasę niezagrażającą zdrowiu lub życiu ludzi lub zwierząt pochodzącą z innych rodzajów działalności niż działalność rolnicza lub leśna, której wykorzystanie w biogazowni rolniczej podlega podobnym procesom jak biomasy pozyskiwanej z działalności rolniczej lub leśnej, jednakże uwzględniając miejsce jej powstawania czy sposób pozyskania, powinna podlegać dodatkowej kontroli aby ograniczyć ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów różnego rodzaju zanieczyszczeń w przypadku nawozowego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego z tego rodzaju biomasy. Dodatkowo część substratów w tej kategorii budzi wątpliwości co do stosowania przepisów ustawy o odpadach. Chodzi między innymi o te pochodzące z przemysłu cukrowniczego, jak np. wysłodki,

- Przyjęte w rozporządzeniu rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie tego rodzaju wątpliwości i jednoznacznie wskaże, że tego rodzaju surowce jak np. wysłodki nie powinny podlegać reżymowi odpadowemu określonemu w ustawie o odpadach w przypadku ich przekazania do produkcji biogazu czy biogazu rolniczego jako produkt uboczny – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji rozporządzenia. 

 

wk

fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 10:18