Sposób na zabezpieczenie cen prądu dla rolnictwa – prąd z farm wiatrowych!arch.
StoryEditorMateriał promocyjny

Sposób na zabezpieczenie cen prądu dla rolnictwa – prąd z farm wiatrowych!

21.06.2024., 13:20h
Nowoczesne i konkurencyjne rolnictwo to takie, które stawia na zrównoważony rozwój i to nie tylko na poziomie deklaracji. Wykorzystanie energii z OZE to zarówno korzyści wizerunkowe, jak i ekologiczne, ale także (a może przede wszystkim) wymierna oszczędność. Przyjrzyjmy się, jak zmienia się rynek energetyczny w Polsce i co te zmiany mogą przynieść naszemu rolnictwu.

Jak zmienia się rynek energetyczny w Polsce i Europie?

Polska odchodzi od konwencjonalnych źródeł energii na rzecz OZE (odnawialnych źródeł energii). W 2023 r. stanowiły one już 25 proc. produkcji, podczas gdy w roku 2018 była to wartość zaledwie 9 proc.

 Tak dynamiczny wzrost to zasługa przede wszystkim rozwoju elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych. Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki w 2023 r., łączna moc instalacji PV miała moc 12,4 GW, podczas gdy w 2021 r. – 7,7 GW. Tak szybki przyrost uplasował Polskę na czwartym miejscu w Europie pod kątem przyrostu mocy wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne. 

Również duże i ważne zmiany zaobserwowano w sektorze energetyki wiatrowej. Jak wynika z danych w opracowanym przez fundację Wind Industry Hub planu działań dla energetyki wiatrowej, w 2022 r. łączna moc instalacji na lądzie (onshore) w Polsce wyniosła 93 GW. Na Morzu Bałtyckim instalacji nie było w ogóle, co ma się zmienić w nadchodzących latach. Warto jednak zaznaczyć, że udział energii wiatrowej w ogólnej produkcji wynosił w 2022 r. 11 proc., a w 2023 r. już 13 proc. Z pewnością w nadchodzącym czasie przyrost będzie wyraźniejszy, ze względu na zniesione tzw. ograniczenia odległościowe.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze sprzedawcy energii elektrycznej?

Przy wyborze sprzedawcy energii, rolnik lub właściciel firmy powinien zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech, które zapewnią nie tylko ekologiczną, ale i ekonomiczną opłacalność. Przede wszystkim istotne jest, aby energia była produkowana przez polską firmę, co wspiera lokalną gospodarkę i zapewnia stabilność dostaw. Ważna jest również gwarancja pochodzenia energii, która potwierdza, że energia pochodzi z odnawialnych źródeł. Kolejnym istotnym aspektem jest zerowy ślad węglowy, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Nawet jeśli standardy ESG jeszcze nie dotyczą Twojej firmy, warto wziąć je pod uwagę, ponieważ duzi odbiorcy coraz częściej wymagają raportowania od swoich poddostawców. Kluczowa jest również stabilność sprzedawcy na rynku energetycznym oraz odporność na zewnętrzne warunki geopolityczne i wahania rynkowe, co zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo dostaw. Zakup energii prosto od producenta, bez pośredników, może również znacząco obniżyć koszty. Wybierając sprzedawcę, warto więc zwrócić uwagę na te elementy, aby zapewnić sobie niezawodne, ekologiczne i ekonomiczne źródło energii.

Czy zielona energia sprawdzi się w rolnictwie?

W Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, widać wyraźnie zwrot ku zrównoważonemu rolnictwu, a więc ku efektywnemu i przyjaznemu środowisku wykorzystaniu zasobów. W trend ten, podyktowany również wymogami klimatycznymi, wpisuje się korzystanie z zielonej energii. Dzięki temu udało się w 2023 r. obniżyć emisję CO2 o 21% w stosunku do 2015 r.

Korzystanie z zielonej energii niesie za sobą szereg korzyści. I nie chodzi wyłącznie o kwestie ekonomiczne, choć jest to bardzo ważne. Biorąc pod uwagę straty w uprawach przez przymrozki oraz gradobicia, a w perspektywie także susze, może zrodzić sytuację kryzysu przedsiębiorstw utrzymujących się z upraw. Rozwiązaniem może być korzystanie z energii słonecznej i wiatrowej po cenach ustalonych w umowie z dostawcą.

Taka zmiana to również korzyści dla przedsiębiorstw rolnych:

 • elastyczne i dopasowane do potrzeb producentów rolnych umowy cPPA,
 • gwarantowana w umowie cPPA cena,
 • bezpieczeństwo energetyczne (obniżenie ryzyka przerw w dostawie prądu),
 • budowanie wizerunku gospodarstwa zrównoważonego i proekologicznego,
 • bezpieczeństwo energetyczne (obniżenie ryzyka przerw w dostawie prądu),
 • poprawa wizerunku i konkurencyjności gospodarstw stawiających na OZE (zwiększenie zainteresowania konsumentów produktami rolnymi z terenów z niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery),

Patronat nad tym artykułem objęła Polenergia Sprzedaż, będąca częścią Grupy Polenergia. Polenergia Sprzedaż wyróżnia się na polskim rynku energetycznym jako znaczący partner strategiczny, operujący w ramach silnej grupy kapitałowej. Firma jest liderem w sektorze energetyki morskiej i lądowej w Polsce, notowana na giełdzie i znajdująca się wśród stu największych przedsiębiorstw w kraju. Polenergia Sprzedaż dostarcza energię zgodną z zasadami ESG, spełniając tym samym kluczowe wymagania rolników i przedsiębiorców. Firma gwarantuje stabilność, bezpieczeństwo oraz niezawodność dostaw energii, oferując zieloną energię pochodzącą z własnych, odnawialnych źródeł. Tym samym wspiera zrównoważony rozwój i niezależność energetyczną.

Bibliografia:

 1. https://www.windindustry.pl/wp-content/uploads/2024/01/WIH_raport_PL.pdf, dostęp: 10.06.2024 r.
 2. https://www.teraz-srodowisko.pl/publikacje/energetyka-wiatrowa-w-polsce-2023/teraz-srodowisko-publikacja-energetyka-wiatrowa-w-polsce-2023.pdf, dostęp: 10.06.2024 r.
 3. https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/energia/raport.pdf, dostęp: 10.06.2024 r.
 4. https://www.cire.pl/files/portal/186/news/334162/cbf06a97d3d51dc783b5eda66ea6123a2e01638301db91fb316f383b7b3511ab.pdf, dostęp: 10.06.2024 r.
 5. Rynek energii w Polsce 2024_Arthur D. Little.pdf (adlittle.com), dostęp: 10.06.2024 r.
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 21:25