Credit Agricole uruchomił kredyty preferencyjne dla rolnikówCredit Agricole
StoryEditorMateriał promocyjny

Na co rolnik może dostać kredyt preferencyjny w Credit Agricole? Jakie warunki?

12.09.2023., 08:50h
Rolnicy mogą już starać się o kredyty preferencyjne z dopłatą z ARiMR w banku Credit Agricole. Można uzyskać wsparcie z aż 10 linii kredytowych, w tym kredyty inwestycyjne z marżą obniżoną do 2,48 proc. i kredyt na utrzymanie płynności nawet do 400 tys. zł bez zabezpieczeń. Jakie są dokładnie warunki?

Kredyty preferencyjne są przeznaczone dla określonych grup klientów, które realizują istotne zadania z perspektywy całej społeczności. Jedną z takich grup jest agrobiznes. Dzięki nawiązaniu współpracy Credit Agricole i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy rolni będą mogli zaciągać kredyty z rządową dopłatą. W zależności od linii kredytowej dopłaty pokryją część kapitału lub odsetek. Jedna z linii kredytowych przeznaczona jest specjalnie dla młodych rolników. Środki finansowe mogą zostać wykorzystane na inwestycje, zakup użytków rolnych, przywrócenie produkcji rolnej po stanie klęski żywiołowej czy utrzymanie płynności finansowej.

– Kredyty preferencyjne cieszą się dużą popularnością na rynku i rolnicy powszechnie z nich korzystają. A my zawsze uważnie słuchamy naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, dlatego również wprowadzamy do naszej oferty tę linię produktów kredytowych – mówi Damian Ragan, wiceprezes zarządu banku Credit Agricole. - Polski sektor Agro potrzebuje pewnego źródła finansowania. Za nami stoi 130-letnie doświadczenie Grupy Credit Agricole i jej historia wywodząca  się od lokalnych spółdzielni rolniczych. Można więc powiedzieć, że troskę o rozwój przedsiębiorczości rolnej od zawsze mamy w swoim biznesowym DNA i jesteśmy sprawdzonym partnerem.

Kredyt bez wychodzenia z domu i na różne cele

Formalności związanych z kredytem preferencyjnym można dopełnić bez wychodzenia z domu, bezpośrednio u mobilnego doradcy klienta agrobiznesowego. Doradca może ocenić zdolność kredytową podczas jednego spotkania. Klient nie musi również kontaktować się z ARiMR – wszelkimi zadaniami i uzgodnieniami z Agencją zajmuje się zespół banku. 

Podczas spotkania z doradcą ustalany jest rodzaj dopłat, a kwota wsparcia jest stała i nie zmienia się w trakcie okresu kredytowania. Z kolei maksymalna wysokość marży, prowizji i opłat pobieranych przez bank jest uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Preferencyjne kredyty inwestycyjne

Bank Credit Agricole proponuje kredyty preferencyjne w czterech liniach przeznaczonych na różne cele inwestycyjne.

Oferta linii RR obejmuje preferencyjne kredyty inwestycyjne z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwo rolne, działy produkcji rolnej oraz rybactwo śródlądowe z dopłatami do oprocentowania. Środki finansowe można przeznaczyć m.in. na budowę czy remont budynków służących do produkcji rolnej, zakup lub instalację maszyn i urządzeń, wyposażenie pastwisk czy inwestycje w budynki lub budowle, maszyny i urządzenia służące ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt. Z kolei środki finansowe pozyskane z linii PR kredytobiorcy mogą przeznaczyć na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów, a ARiMR pokrywa częściowo koszty oprocentowania. Z linii PR można sfinansować budowę, remont lub modernizację budynków, zakup maszyn i urządzeń, czy zakup środków transportu i innych środków trwałych.

Rolnicy zainteresowani kredytem na zakup użytków, określonych w planie zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej gminy jako rolnicze, mogą wybrać spośród dwóch linii kredytowych: Z i MRcsk.

W ramach linii Z na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby prowadzące działalność rolniczą, które chcą zakupić nowe grunty na uprawy roślin wieloletnich i innych niż wieloletnie, rozmnażania roślin, chów i hodowlę zwierząt czy mieszaną działalność rolno-hodowlaną. Z kolei linia MRcsk jest przeznaczona dla młodych rolników, czyli osób prowadzących działalność rolną, które nie ukończyły 40. roku życia.  W ramach linii MRcsk mogą skorzystać z kredytu inwestycyjnego na zakup użytków rolnych, przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na działalność rolniczą. Ze środków można sfinansować zakup gruntów w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

Przywrócenie działalności po klęsce żywiołowej

W ramach wsparcia gospodarstw dotkniętych skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych bank Credit Agricole oferuje pięć linii kredytowych z dopłatą do oprocentowania. 

Linie K01 i DK01 obejmują preferencyjne kredyty inwestycyjne na finansowanie odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. Środki finansowe można przeznaczyć m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków, maszyn i urządzeń oraz infrastruktury technicznej czy przywrócenie produkcyjności poprzez zakup kwalifikowanych materiałów uprawowych oraz stada inwentarza żywego. Z kolei z linii K02 i DK02 kredytobiorcy mogą pokryć koszty bieżących potrzeb związanych z produkcją rolną po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. Środki finansowe można przeznaczyć m.in. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów i środków ochrony roślin czy paliwa na cele rolnicze.

Na wsparcie finansowe z dopłatą do oprocentowania mogą również liczyć rolnicy, wznawiający produkcję trzody chlewnej, która ucierpiała na skutek afrykańskiego pomoru świń.

Kredytowa linia KPS pozwala na sfinansowanie zakupu loszek, knurów lub warchlaków, maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni czy innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń. Kwota finansowania jest zależna od średniorocznej liczebności stada.

Bank Credit Agricole proponuje kredyty preferencyjne także z linii UP na utrzymanie płynności nawet do 400 tys. zł bez zabezpieczeń, na okres 60 miesięcy.

– Dziesięć linii kredytów preferencyjnych – z taką ofertą wychodzimy do polskich rolników. Agrobiznes potrzebuje nowoczesnych i wygodnych form finansowania. Jestem przekonany, że ta oferta, którą proponujemy zyska uznanie rynku i będziemy mogli nawiązać współpracę z wieloma dynamicznie rozwijającymi się gospodarstwami – podsumowuje Arkadiusz Krygier, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami i Wsparcia Sprzedaży MŚP i Agrobiznesu Credit Agricole.

Szczegóły dotyczące warunków udzielenia kredytów dostępne są na: https://www.credit-agricole.pl/rolnictwo/kredyty/kredyty-preferencyjne

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. lipiec 2024 05:28