Ruszają tanie kredyty inwestycyjne i klęskowe z dopłatą ARiMRCanva
StoryEditorKredyty klęskowe

Ruszają tanie kredyty inwestycyjne i klęskowe z dopłatą ARiMR

05.07.2024., 12:39h
Rolnicy znów mogą ubiegać się o kredyty klęskowe i inwestycyjne. W których bankach? Na co mogą przeznaczyć pieniądze?

Rolnicy znów mogą ubiegać się o kredyty klęskowe i inwestycyjne

ARiMR uruchamia dodatkowe środki na kredyty klęskowe i inwestycyjne dla rolników. 8 lipca 2024 r. Agencja zwiększy udostępniony współpracującym bankom na 2024 r. limit akcji kredytowej i limit dopłat do oprocentowania kredytów na sfinansowanie części kosztów inwestycji oraz do kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Łączne udostępnione limity środków dla kredytów wyniosą:

 • Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
  • limit akcji kredytowej w wysokości 750 mln zł,
  • środki w kwocie 10 mln zł na dopłaty do oprocentowania ww. kredytów.
 • Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02)
  • limit akcji kredytowej w wysokości 500 mln zł,
  • środki w kwocie 15 mln zł na dopłaty do oprocentowania ww. kredytów.

ARiMR dopłaca do oprocentowania powyższych kredytów. 

Na co mogą być przeznaczone kredyty z linii RR?

Kredyt może zostać udzielony na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, m.in na zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży.

Kredyty z linii Z na zakup ziemi

Kredyt inwestycyjny z linii Z może zostać udzielony na zakup ziemi.

Na co kredyty z linii PR?

Kredyt PR może być udzielony na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu klęskowego?

Pieniądze z linii K01 można przeznaczyć na inwestycje niezbędne na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Chodzi m.in. o odbudowę zniszczonych lub uszkodzonych budynków, a także urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, placów w obrębie gospodarstw rolnych, dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych czy ogrodzeń. Kredyt można też przeznaczyć na naprawę uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem produkcji. Można także zakupić kwalifikowany materiał szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, stado podstawowe zwierząt oraz maszyny w miejsce zniszczonych

Natomiast linia K02 jest przeznaczona na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup środków do produkcji rolnej, np.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

Do którego banku po kredyt klęskowy i inwestycyjny?

Kredytów z dopłatą z ARiMR udzielają banki:

 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Krakowski Bank Spółdzielczy 
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A.

prac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 07:47