Startują dopłaty do kredytów dla rolników. Nawet 100 proc. odsetekMRiRW/Canva
StoryEditorDopłaty do kredytu

Startują dopłaty do kredytów dla rolników. Nawet 100 proc. odsetek

12.06.2024., 11:30h
Rusza Fundusz Gwarancji Rolnych Plus. Rolnicy mogą uzyskać bezpłatną gwarancję spłaty kredytu i otrzymać nawet 100 proc. dopłat do odsetek. Jakie są warunki?

Fundusz Gwarancji Rolnych Plus. Rusza nowe wsparcie dla rolników

Rolnicy będą mogli uzyskać bezpłatną gwarancję spłaty kredytu i ubiegać się o dopłaty do odsetek. Instrumenty te zostaną one uruchomione w ramach Funduszu Gwarancji Rolnej Plus z Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Będzie to kontynuacja dotychczasowego programu gwarancyjnego dla rolników.

Kredyty inwestycyjne dla rolników: nawet 100% dopłaty do odsetek!

W przypadku kredytów inwestycyjnych rolnicy mogą uzyskać dotację na spłatę odsetek w wysokości 50 proc. lub 100 proc. kwoty raty odsetkowej w pierwszych dwóch latach kredytowania. Jeśli inwestycja będzie np. poprawiać ochronę środowiska lub wpisze się w strategię od pola do stołu, wtedy rolnik będzie mógł otrzymać wyższą dopłatę do oprocentowania o równowartości 100 proc. stopy procentowej.

Gwarancja spłaty kredytu dla rolnika

Rolnicy mogą ubiegać się także o bezpłatną gwarancję, która obejmuje do 80 proc. kapitału kredytu. Okres gwarancji wynosi 183 miesiące (kredyt inwestycyjny) lub 51 miesięcy (kredyt obrotowy nieodnawialny).

Bezpłatna gwarancja FGR Plus może zabezpieczyć dwa rodzaje kredytów:

 • inwestycyjny – udzielony na finansowanie materialnych (np. ciągnik) i niematerialnych (np. system do automatyzacji żywienia zwierząt) inwestycji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w sektorze rolnym;
 • obrotowy nieodnawialny – udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, powiązany z inwestycją finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją Agromax.

W których bankach można ubiegać się o dotacje z FGR Plus? 

Kredyt objęty nową gwarancją i dopłatą do odsetek jest już dostępny w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. W kolejnych dniach oferta znajdzie się w innych bankach, które podpisały umowę z BGK: 

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Fundusz Gwarancji Rolnych Plus. Jakie korzyści dla rolnika?

Dzięki gwarancjom kredytowym i dopłatom do oprocentowania rolnicy nie muszą zastawiać swojego majątku w części objętej gwarancją. Mają też korzystniejsze od standardowych warunki finansowania. Poza tym nie ponoszą kosztu zabezpieczenia kredytu i mogą otrzymać dotacje na spłatę odsetek.

Kto może skorzystać z FGR Plus?

Z gwarancji może korzystać m.in.:

 • rolnik oraz „młody rolnik” (ma nie więcej niż 40 lat);
 • rolnik, który prowadzi niezarejestrowaną działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) lub produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) w zakresie przetwarzania lub zbywania przetworzonych produktów rolnych;
 • mikroprzedsiębiorca prowadzący zarejestrowaną działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych (w tym przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie MOL), który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, posiadający gospodarstwo rolne i wykorzystujący własne produkty rolne do przetwarzania;
 • przetwórca tj. przedsiębiorca MŚP, który prowadzi zarejestrowaną działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
 • przedsiębiorca MŚP, który wprowadza do obrotu produkty rolne – wyłącznie w przypadku zorganizowanych form współpracy rolników takich jak: grupy producentów rolnych i ich związki, spółdzielnie, spółdzielnie rolników, organizacje producentów i ich zrzeszenia, organizacje międzybranżowe.

Wsparcie przeznaczone jest dla rolników i przedsiębiorców działających w sektorze rolnym w ramach poniższych interwencji PS:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (interwencja nr I 10.1.2. PS WPR);
 • Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – w gospodarstwie (interwencja nr I 10.6.2. PS WPR);
 • Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – poza gospodarstwem (interwencja nr I 10.7.2. PS WPR).

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 16:48