StoryEditorPorady prawne

Podatek od nieruchomości a nie podatek rolny od pola. Kiedy rolnik musi zapłacić wyższą daninę?

25.10.2022., 09:10h
Kupiłem niedawno dwie działki rolne. Okazało się, że część tego gruntu jest sklasyfikowana nie jako grunty rolne, a tereny różne. Poprzedni właściciel użytkował je rolniczo, uprawiał kukurydzę, podobnie jak ja to robię. Muszę jednak płacić od tego kawałka podatek od nieruchomości, a nie rolny. W urzędzie gminy powiedziano mi, że tak musi być, ponieważ podatek jest obliczany według tego, co jest zapisane w ewidencji gruntów i budynków. Czy rzeczywiście nie ma żadnego wyjścia z tej sytuacji?

Jak rolnik może uniknąć płacenia podatku od nieruchomości na gruncie rolnym?

Wyjściem jest zmiana klasyfikacji gruntów, którą musiałby Pan przeprowadzić na własny koszt. Dopóki to nie nastąpi, będzie Pan musiał płacić wyższy podatek od nieruchomości. Tak wynika z art.  21 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z tym przepisem podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Jakie grunty podlegają opodatkowaniu?

Na tej podstawie wymierzane są w szczególności: podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art.  194 Ordynacji podatkowej, i stanowią dowó...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 17:37