StoryEditorpieniądze

Podatek rolny 2021 – do kiedy rolnik musi zapłacić ostatnią ratę?

27.10.2021., 13:10h
Przypominamy rolnikom, że już wkrótce mija termin opłacenia ostatniej raty podatku rolnego za 2021 rok. Podpowiadamy kiedy rolnik może wnioskować o zmniejszenie tej daniny oraz jakie będą stawki podatku rolnego za 2022 roku.

Do połowy listopada rolnicy powinni opłacić ostatnią ratę podatku rolnego

Podatek rolny należy zapłacić w czterech proporcjonalnych ratach. Pieniądze należy wpłacić co roku w tych samych terminach, to jest do:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.

To oznacza, że termin zapłaty ostatniej części podatku rolnego upływa już niedługo.

Jakie są podstawowe stawki podatku rolnego za 2021 rok?

Przypomnijmy, że stawki podatku rolnego są ustalane corocznie na podstawie średniej ceny decytony (kwintala) żyta za okres 11 kwartałów przed kwartałem, poprzedzającym kolejny rok podatkowy. W 2020 roku GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta wyniosła 58,55 zł za 1 q.

Na tej podstawie ustalono następujące stawki podstawowe podatku rolnego na 2021 rok:

 • od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,375 zł,
 • od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 292,75 zł.

To są jednak podstawowe stawki podatku, a jego ostateczna wysokość zależy od uchwały rady gminy. Z kolei samorządowcy uchwalając prawo dot. podatków są zobowiązani zasięgnąć opinii miejscowej izby rolniczej.

Znamy już także stawki podatkowe na przyszły rok. Więcej na ten temat w artykule: Podatek rolny znowu większy. Ole rolnicy zapłacą w 2022 roku? 
 

Kto i do kiedy musi zapłacić podatek rolny w jednej racie?

Nie wszyscy muszą rozkładać podatek rolny na raty. Istnieje możliwość zapłacenia go jednorazowo. Przysługuje ona jednak tylko tym osobom, które muszą zapłacić podatek rolny w wysokości poniżej 100 zł. Wówczas należy dokonać wpłaty do 15 marca.

 

Kiedy rolnik może wnioskować o zmniejszenie podatku rolnego?

Istnieje możliwość starania się o obniżenie kwoty podatku rolnego dla całej gminy. Rady gmin mogą wnioskować o obniżenie ustalonej kwoty średniej ceny skupu żyta na swoim terenie, jeśli odbiegała ona od tej opublikowanej przez GUS. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez lokalną Izbę Rolniczą, stawki podatkowe mogą być dostosowane do cen na obszarze danej gminy.

Rolnik może także wnioskować o zmniejszenie kwoty podatku indywidualnie. Gmina może przyznać ulgi na inwestycje w gospodarstwie, takie jak:

 • budowa lub modernizacja budynków do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich,
 • budowa lub modernizacja obiektów do ochrony środowiska,
 • kupno i instalacja deszczowni i urządzeń, które:  
  • służą do melioracji,
  • dostarczają wodę do gospodarstwa,
  • wykorzystują naturalne źródła energii (wiatr, biogaz, słońce, spadek wód).

Ulga obniży podatek o 25% udokumentowanych przez rolnika wydatków na te inwestycje.

 

Zuzanna Ćwiklińska

Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 14:36