Podatek rolny w górę, i to znacznie! Jaka stawka w 2024?Envato Elements
StoryEditorWiadomości rolnicze

Podatek rolny w górę, i to znacznie! Jaka stawka w 2024?

20.10.2023., 09:58h
Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów, która stanowi podstawę do wyliczenia podatku rolnego, wzrosła o ponad 20 proc. To znaczy, że w 2024 roku rolnicy zapłacą dużo wyższy podatek rolny. Jakie będą stawki?

Rolnicy zapłacą wyższy podatek rolny w 2024 roku

W 2024 roku zwiększy się wysokość podatku rolnego, bo wzrosła cena żyta, która jest podstawą do jego obliczania w gminach.

GUS poinformował właśnie, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt. To aż o 15,58 zł, czyli 21 proc. więcej niż rok temu. Wtedy średnia cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1 dt i warto przypomnieć, że też wzrosła (o 20 proc.) w stosunku do 2021 r. 

Średnia cena skupu żyta poprzedzająca rok podatkowy w ostatnich latach kształtowała się następująco:

 • 2024 - 89,63 zł za 1 dt.
 • 2023 - 74,05 zł za 1 dt.
 • 2022 - 61,48 zł za 1 dt.
 • 2021 - 58,55 zł za 1 dt.
 • 2020 - 58,46 zł za 1 dt
 • 2019 - 54,36 zł za 1 dt.

Podatek rolny 2024 wyższy o ponad 21 proc. Jakie będą stawki?

Podstawowy podatek rolny wyliczany jest w gminach w oparciu o cenę dt (kwintala) żyta podaną przez GUS. Stanowi on 2,5-krotność ceny 1 dt żyta. W związku z tym podstawowa stawka podatku rolnego w 2024 r. wyniesie 224,07 zł za 1 ha przeliczeniowy. To o 21 proc. więcej niż za 2023 rok, w którym stawka wynosi 185,12 zł. W 2022 roku było to 153,70 zł/ha, a w 2021 - 146,37 zł/ha.

Z kolei podatek za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta. Czyli w 2024 roku będzie to 448,15 zł/ha. W tym roku jest to 370,25 zł/ha.

Oczywiście gminy mają możliwość ustalenia mniejszego podatku. Muszą to jednak skonsultować z miejscową izbą rolniczą. Dokładną kwotę podatku do zapłacenia rolnik otrzyma w decyzji przesłanej pocztą.

Do kiedy należy zapłacić podatek rolny w 2024 roku?

Zgodnie z przepisami, podatek rolny należy zapłacić w czterech ratach, czyli do:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada.

Kto płaci podatek rolny?

Podatek rolny płacą:

 • właściciele gruntów
 • posiadacze samoistni gruntów, czyli jeśli używają gruntów jak właściciel, choć nimi nie są,
 • użytkownicy wieczyści gruntów
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.

Kto NIE płaci podatku rolnego?

Nie płaci podatku rolnego osoba, której grunty to:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):
 • w wieku emerytalnym,
 • inwalidą I albo II grupy,
 • osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zwolnienie z podatku rolnego

Rolnik płaci podatek niższy o 75% w pierwszym roku i o 50% w drugim roku – jeśli kończy mu się zwolnienie z podatku rolnego, które ma za:

 • stworzenie gospodarstwa rolnego z zagospodarowanych nieużytków,
 • stworzenie gospodarstwa rolnego przez wymianę lub scalenie gruntów,
 • kupno gruntów, które tworzą lub powiększają gospodarstwo rolne do 100 hektarów.

Rolnik płaci podatek niższy o 60% (grunty klas IVa, IV i IVb) albo o 30% (grunty klas I, II, IIIa, III i IIIb) – jeśli ma grunty rolne na terenach podgórskich i górskich.

Jeśli złoży wniosek – gmina może przyznać ulgę za wydatki na inwestycje typu:

 • budowa lub modernizacja budynków do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich,
 • budowa lub modernizacja obiektów do ochrony środowiska,
 • kupno i instalacja deszczowni i urządzeń, które
  • służą do melioracji,
  • dostarczają wodę do gospodarstwa,
  • wykorzystują naturalne źródła energii (wiatr, biogaz, słońce, spadek wód).

Ulga obniża podatek o 25% wydatków, które można udokumentować.

Jeśli rolnik złoży wniosek, bo grunty dotknęła klęska żywiołowa (a Rada Ministrów oficjalnie wprowadzi stan klęski) – gmina też może obniżyć podatek. Dotyczy to podatku w roku wystąpienia klęski lub w kolejnym roku. Wysokość ulgi zależy od odszkodowania, które rolnik otrzyma z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

image
PORADY PRAWNE

Zwolnienie z podatku rolnego - do jakiej powierzchni obowiązuje?

oprac. Kamila Szałaj, fot. envato.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 14:14