envato elements
StoryEditorKredyty preferencyjne

Aż 5 mld zł na kredyty preferencyjne dla skupów. Jakie warunki?

08.09.2023., 11:30h
7 września ARiMR udostępniła współpracującym bankom limit akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na poprawę płynności finansowej dla skupów, zajmujących się obrotem zbożami, materiałem siewnym oraz owocami miękkimi (linia S). Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt? Ile pieniędzy trafi do podmiotów rolniczych?

Czym są kredyty preferencyjne dla skupów? 

Kredyty preferencyjne dla skupów to kolejna forma pomocy w rolnictwie, która ma na celu wspieranie utrzymania płynności finansowej. Tym razem dedykowana jest jednak nie rolnikom indywidualnym, ale skupom, które zajmują się zbożami, materiałem siewnym lub owocami miękkimi. Kredyty mają pomóc podmiotom rolniczym w trudnej sytuacji gospodarczej, wywołanej wybuchem wojny w Ukrainie. 

Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu preferencyjnego? 

ARiMR informuje, że pożyczkę uzyskaną na preferencyjnych warunkach można przeznaczyć na prowadzenie działalności w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych o którym mowa w przepisach o nasiennictwie lub skupu lub mrożenia owoców miękkich. Skupy, którym udzielony zostanie kredyt, mogą także przeznaczyć go na refinansowanie już poniesionych wydatków i spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie tych wydatków. 

Kredytowaniem objęta jest następująca działalność: 

 • sprzedaż (obrót i skup) hurtowa zboża i nasion, 
 • sprzedaż hurtowa świeżych owoców miękkich oraz sprzedaż hurtowa zakonserwowanych (mrożonych) owoców miękkich, 
 • konserwowanie owoców poprzez zamrażanie. 

Kredyty dla skupów: jakie warunki? 

Kredyt na preferencyjnych warunkach może być udzielony podmiotowi, który prowadzi działalność związaną ze skupem lub obrotem zbożami (pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, kukurydza, proso), materiałem siewnym lub owocami miękkimi (maliny, jeżyny, poziomki, truskawki, borówki, aronia, agrest, porzeczki, jagody, winogrona, wiśnie, czereśnie) oraz spełnia następujące warunki: 

 • nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., nasiona roślin rolniczych od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od: 
  • producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub 
  • podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 
 • jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472;  
 • zgłosi chęć uzyskania kredytu w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 

Ile pieniędzy można dostać w kredycie preferencyjnym? 

Skup, który wystąpi z wnioskiem o przyznanie kredytu na utrzymanie płynności finansowej, może otrzymać wsparcie w maksymalnej wysokości 40 mln zł. Równocześnie uzyskana kwota nie może przekroczyć: 

 • kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub 
 • kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych lub 
 • kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo  
 • sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich. 

Kredytobiorca nie musi mieć wkładu własnego. Oprocentowanie dla podmiotu starającego się o wsparcie wynosi 2 proc., pozostałą część pokrywa ARiMR. Agencja poinformowała, że limit akcji kredytowej wynosi łącznie 5 mld zł a na dopłaty do oprocentowania kredytów przeznaczono 80 mln zł. 

W jakich bankach skupy mogą dostać kredyt preferencyjny? 

Kredyty preferencyjne udzielane są w bankach, które współpracują z ARiMR. Na liście znalazły się: 

 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, 
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, 
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy, 
 • Krakowski Bank Spółdzielczy, 
 • BNP Paribas Bank Polska S.A., 
 • Santander Bank Polska S.A., 
 • Credit Agricole Bank Polska S.A., 
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

dane: ARiMR

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2024 09:49