Fundusz Ochrony RolnictwaTPR/Envatoelements/canva
StoryEditorFOR

KOWR wypłaci 19 mln złotych rekompensat z FOR. Ilu rolników dostanie pieniądze?

19.09.2023., 09:30h
Rolnicy, którzy złożyli w sierpniu br. wnioski do KOWR o wypłatę rekompensat z Funduszu Ochrony Rolnictwa, otrzymają 100% rekompensaty. Tak wynika z rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2023 r. wysokości rekompensaty wypłacanej z Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Którzy rolnicy otrzymają wypłatę rekompensat z FOR?

W tym roku wnioski o wypłatę rekompensaty mogli złożyć rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne sprzedane przez nich podmiotowi prowadzącemu skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, który stał się niewypłacalny w 2022 r.

Ile wynosi rekompensata z FOR dla poszkodowanych rolników?

Rekompensaty wypłaci KOWR ze środków dotacji celowej przekazanej na ten cel przez ministra rolnictwa. Wynosi ona 25 mln zł i w pełni pokryje rekompensaty, o które zawnios­kowali rolnicy. Co oznacza, że rolnicy otrzymają zwrot pełnej kwoty należności netto za zbyte produkty rolne, za które nie otrzymali zapłaty. Dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR będą wydawali decyzje w sprawie przyznania rekompensaty do końca września. Wypłata pieniędzy nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Ile wniosków wpłynęło do KOWR o wypłatę rekompensat z FOR?

Według danych KOWR na dzień 1 września 2023 r. do jego oddziałów terenowych wpłynęło 536 wniosków o przyznanie rekompensaty na ponad 24 mln  zł. Po weryfikacji do wypłaty rekompensaty zakwalifikowały się 462 wnioski na około 19 mln zł.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. lipiec 2024 18:33