Pomoc suszowa 2024 wystartowała. Pobierz WNIOSEK i instrukcjęCanva
StoryEditorPomoc suszowa

Pomoc suszowa 2024: ARiMR rozpoczyna nabór. Pobierz WNIOSEK i instrukcję

29.02.2024., 08:01h
ARiMR od czwartku przyjmuje wnioski o pomoc suszową za straty wywołane przez klęski żywiołowe w 2023 roku. Jakie są stawki za straty w uprawach, a jakie na użytkach zielonych? Jak wypełnić wniosek krok po kroku? Odpowiedzi oraz wniosek do pobrania znajdziesz w artykule.

Tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku o pomoc suszową!

Od 29 lutego do 15 marca 2024 r. rolnicy, których uprawy ucierpiały w ubiegłym roku z powodu suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Pod uwagę brane są także straty w użytkach zielonych.

Warunkiem ubiegania się o pomoc są straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Ponadto, pomoc należy się do powierzchni tych upraw, na których wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Gdzie złożyć wniosek o pomoc suszową?

Wnioski od 29 lutego do 15 marca 2024 r. można składać bezpośrednio w ARiMR, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Pobierz wniosek o pomoc suszową i instrukcję wypełnienia

Wniosek i instrukcję wypełnienia można pobrać poniżej:

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o pomoc suszową?

W przypadku, gdy wniosek dotyczy szkód spowodowanych przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (Część A Wniosku) do wniosku należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód zawierającego:
  • informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,
  • potwierdzenie wystąpienia ww. szkód przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia – przez sporządzenie na tym protokole adnotacji o potwierdzeniu wystąpienia tych szkód;
 • kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia upraw rolnych.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy szkód spowodowanych przez suszę (Część B Wniosku), do wniosku należy dołączyć:

 • uwierzytelniony przez producenta rolnego podpisany wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, 
 • kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia upraw rolnych;

Jakie są stawki pomocy suszowej w uprawach?

Stawki pomocy suszoweh wynoszą:

 • 1000 zł/ha uprawy, na której susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP /ha TUZ;

 • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada wyżej wymionych zwierząt wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ.

Jakie są stawki pomocy suszowej na użytki zielone?

Obie stawki nie dotyczą wieloletnich użytków zielonych, na których obsada wskazanych zwierząt wynosi poniżej 0,3 DJP/ha, oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu.

W przypadku wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 DJP/ha, dopłata wynosi:

 • 500 zł/ha – jeśli szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu;

 • 250 zł/ha – jeśli wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu.

Brak ubezpieczenia upraw obniża stawki pomocy suszowej o połowę

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji na formularz przez nią udostępnionych. Co ważne: rolnicy, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, otrzymają połowę wyliczonych stawek.

image
Dopłaty do kukurydzy 2024

Dopłaty do kukurydzy 2024: wnioski tylko papierowe i bez faktur

dr Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. kwiecień 2024 23:49