Pomoc suszowa: 40 tys. rolników już złożyło wnioski. Pozostałym zostało niewiele czasuJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorPomoc suszowa

Pomoc suszowa: 40 tys. rolników już złożyło wnioski. Pozostałym zostało niewiele czasu

06.03.2024., 10:00h
Na złożenie wniosków o pomoc suszową pozostało niewiele czasu. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy odnotowali straty w uprawach powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Do kiedy trwa nabór i jakie są stawki rekompensat?

Ilu rolników złożyło wnioski o wypłatę suszowego?

Już 40 tys. rolników złożyło wnioski o wypłatę rekompensat za straty spowodowane suszą w roku 2023.

Jakie stawki pomocy suszowej obowiązują?

Rolnicy otrzymają cztery następujące stawki pomocy:

  • 1000 zł/ha uprawy, na której susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP /ha TUZ;
  • 500 zł/ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada ww. zwierząt wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ

Na wieloletnich użytkach zielonych, gdzie obsada zwierząt jest mniejsza niż 03 DJP/ha, stawki pomocy są następujące:

  • 500 zł/ha – jeśli szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu;
  • 250 zł/ha – jeśli wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu.

Którzy rolnicy mogą spodziewać się potrącenia środków z pomocy suszowej?

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy, którzy nie ubezpieczyli minimum 50% powierzchni upraw rolnych, mogą spodziewać się pomniejszenia kwot wsparcia o połowę.

Gdzie można składać wnioski o pomoc suszową?

Istnieje 5 sposobów na złożenie wniosku o wypłatę pomocy suszowej, których nabór zakończy się 15 marca br., a mianowicie:

  • osobiście,
  • przez osobę upoważnioną w placówce ARiMR,
  • drogą listową,
  • przez platformę ePUAP,
  • przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

image
Pomoc suszowa

Pomoc suszowa 2024: ilu rolników złożyło wniosek? Mamy najnowsze dane Z ARiMR

Pobierz wniosek - Kliknij Tutaj.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 19:16