Pomoc suszowa kapie. Tysiące rolników wciąż bez pieniędzy z ARiMRCanva
StoryEditorPomoc suszowa 2024

Pomoc suszowa kapie. Tysiące rolników wciąż bez pieniędzy z ARiMR

25.06.2024., 12:00h
ARiMR od marca wypłaca pomoc suszową. Ale tempo przekazywania pieniędzy jest bardzo powolne. Tysiące rolników wciąż czeka na przelew.

27 tysięcy rolników jeszcze nie dostało pomocy suszowej

O pomoc suszową za 2023 rok ubiega się 133 tys. rolników. Niestety tempo wypłat rozpoczętych w marcu jest bardzo powolne. Przez ostatni miesiąc ARiMR wypłaciła pieniądze tylko 10 tys. rolników. W sumie wsparcie otrzymało 106 tys. gospodarstw. Na przelew z Agencji wciąż czeka 27 tys. gospodarstw. 

- Do tej pory na konta blisko 106 tys. rolników trafiło 821,6 mln zł - tłumaczy ARiMR​. 

Pomoc suszowa kapie, choć budżet został zwiększony

Rolnicy mieli nadzieję, że wypłata przyspieszy po tym, jak pod koniec maja minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że budżet pomocy suszowej został zwiększony. 

- Dodatkowe środki zatwierdzone 23 maja przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych umożliwią pełną realizację złożonych wniosków - powiedział wówczas na konferencji prasowej Siekierski. Niestety, jak widzimy z przytoczonych przez ARiMR danych, wypłata pieniędzy wciąż idzie bardzo powoli. 

Jakie są stawki pomocy suszowej?

Stawki pomocy suszowej wynoszą:

  • 1000 zł/ha uprawy, na której susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP /ha TUZ;

  • 500 zł/ha uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada ww. zwierząt wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ.

W przypadku wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 DJP/ha, dopłata wynosi:

  • 500 zł/ha – jeśli szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu;

  • 250 zł/ha – jeśli wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu.

image
Aplikacja suszowa

Pomoc suszowa 2024: sprawdź, kiedy ruszy aplikacja suszowa. Co się zmieni?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 02:14