Pomoc suszowa: Polska wystąpiła do KE o pieniądze dla rolnikówMRiRW/Canva
StoryEditorPomoc suszowa 2024

Pomoc suszowa: Polska wystąpiła do KE o pieniądze dla rolników

28.06.2024., 18:51h
Ministerstwo rolnictwa wystąpiło do KE o środki na pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, gradu i przymrozków.

Pomoc suszowa: ministerstwo rolnictwa wystąpiło do KE o pieniądze

Susza niszczy rolnikom plony. Jak wynika z najnowszego raportu IUNG deficyt wody się pogłębia. Najgorsza sytuacja jest obecnie na Mazowszu, Mazurach i Podlasiu. Wiele gospodarstw liczy straty i ma nadzieję na pomoc suszową. Skala potrzeb będzie jednak duża, dlatego rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o środki na rekompensaty dla poszkodowanych.

- Wystąpiliśmy do UE o środki europejskie na pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy – poinformowało ministerstwo rolnictwa na platformie X.

Pomoc także dla rolników poszkodowanych przez przymrozki i grad

Pomoc unijna miałaby trafić także do gospodarstw, w których szkody wyrządziły grad i przymrozki. W związku z tym na dzisiejszej konferencji w Sejmie minister rolnictwa Czesław Siekierski zaapelował też do komisji liczących straty po przymrozkach i gradobiciu, aby przyspieszyły prace w tym zakresie.

- Chciałbym zaapelować do komisji, które zbierają informacje o stratach poniesionych przez rolników w czasie przymrozków, gradobicia, żeby przyspieszyły prace w tym zakresie. Zależy mi bardzo, żeby te informacje trafił do rolników, żeby złożyli jak najszybciej wnioski – podkreślił minister.

Jakie są stawki pomocy klęskowej za 2023 rok?

Nie wiadomo jeszcze, o jakich stawkach rekompensat za 2024 rok myśli ministerstwo rolnictwa. Przypomnijmy jednak, że za 2023 rok stawki pomocy wynoszą: 

  • 1000 zł/ha uprawy, na której susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP /ha TUZ;

  • 500 zł/ha uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada ww. zwierząt wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ.

W przypadku wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 DJP/ha, rekompensata wynosi:

  • 500 zł/ha – jeśli szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu;

  • 250 zł/ha – jeśli wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu.

image
Pomoc suszowa

Aplikacji suszowa szwankuje: RPO żąda wyjaśnień od ministra rolnictwa

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 05:26