Pomoc suszowa: rolnicy muszą być czujni przy zgłaszaniu suszy w aplikacjiCanva
StoryEditorSusza 2023

Pomoc suszowa: rolnicy muszą być czujni przy zgłaszaniu suszy w aplikacji

08.10.2023., 18:29h
Rolnicy mogą jeszcze składać wniosek o szacowanie strat suszowych. Jednak warto pamiętać o ważnym szczególe podczas wysyłania wniosku przez aplikację suszową. Dotyczy to zwłaszcza rolników, którzy uprawiają chociażby kukurydzę.

Do końca października rolnicy mogą składać wniosek o pomoc suszową

Od 20 września rolnicy mogą wysyłać wniosek o szacowanie strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych za pośrednictwem aplikacji suszowej. Będzie to możliwe do 30 października.

Wniosek o szacowanie strat wysyła się tylko raz

Rolnicy, którzy mają na polach jeszcze kukurydzę albo ziemniaki, w których pojawiły się pierwsze oznaki suszy rolniczej, powinni być czujni. Chodzi bowiem o to, że zgłoszenie suszy w poszczególnych uprawach przez aplikację można uzupełniać, ale wniosek o szacowanie strat wysyła się tylko raz. Po jego wysłaniu nie ma bowiem już możliwości ani wprowadzenia zmian, ani dodania kolejnych szkód w uprawach.

W jakich uprawach IUNG stwierdził suszę we wrześniu?

Susza jest natomiast monitorowa przez IUNG do końca września. W ostatnim raporcie, tj. obejmującym okres do 20 września, Instytut stwierdził występowanie suszy rolniczej w rzepaku, rzepiku i ziemniakach na terenie województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego. We wcześniejszym raporcie susza rolnicza nie obejmowała rzepaku i rzepiku, ale stwierdzono ją jeszcze w kukurydzy na ziarno oraz w kukurydzy na kiszonkę. Ponadto zauważono ją w uprawach rolnych także na terenie województwa łódzkiego.

Jak rolnik może złożyć wniosek przez aplikację suszową?

Aby złożyć wniosek przez aplikację, należy mieć założony profil zaufany oraz przygotowany numer identyfikacyjny producenta. We wniosku trzeba zaznaczyć, w jakich uprawach i na jakich działkach (aplikacja zaciąga je z eWniosek Plus) wystąpiła susza. W przypadku szkód w pastwisku trzeba podać, której rotacji dotyczy, a łąki – określić kośność, tj. którego pokosu dotyczy. Opcjonalnie może załączyć do wniosku dokumentację fotograficzną szkód spowodowanych wystąpieniem suszy potwierdzającą ich zakres.

Kiedy do wniosku o pomoc suszową warto dołączyć faktury?

We wniosku można podać także informacje o produkcji zwierzęcej, a jeśli gospodarstwo poniosło dodatkowe koszty w produkcji zwierzęcej spowodowane suszą, warto załączyć dokumenty, które potwierdzą ich poniesienie, np. paragon lub fakturę. Zostaną bowiem uwzględnione tylko udokumentowane koszty.

Aplikacja poprosi także o informacje o ubezpieczeniu, tj. czy w dniu wystąpienia szkód ubezpieczonych było 50% powierzchni upraw.

Kiedy komisja suszowa musi sporządzić raport oszacowania szkód?

Jeśli u rolnika suszę szacowały komisje powołane przez wojewodę, powinny one nie później niż do 30 października sporządzać raporty oszacowania szkód i złożyć je także w aplikacji. Raport powinien być złożony także w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód wojewodzie. W raporcie znajdzie się informacja m.in. o procentowej wysokości oszacowanych szkód.

Przypominamy, że w przypadku wypłaty ewentualnej pomocy suszowej nie wystarczy, że szkody oszacowała komisja – muszą być zgłoszone i oszacowane przez aplikację.

Jakie będą stawki i maksymalna wysokość pomocy suszowej?

Wysokość pomocy suszowej nie może przekroczyć:

  • 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej;
  • 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Stawki pomocy suszowej określi minister rolnictwa.

Kiedy rolnicy dostaną pomoc suszową?

Resort rolnictwa szacuje się, że na pomoc suszową będą potrzebne środki z budżetu państwa w wysokości 1,497 mld zł w 2024 roku. Wtedy też prawdopodobnie nastąpi wypłata pomocy suszowej.

image
Protest rolników na Kujawach

Rolnicy z Kujaw zablokowali ciągnikami DK25. "Wiele gospodarstw na granicy egzystencji"

dr Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 20:12