Straty z tytułu suszy można zgłaszać poprzez aplikację jeszcze do 15 października – bez względu na to, kiedy one wystąpiły i czy uprawa jest jeszcze na polu,czy nieMagdalena Szymańska
StoryEditorPomoc suszowa

Pomoc suszowa: szacowanie strat przez komisje nie zastąpi aplikacji

22.08.2023., 12:00h
Pomimo że pogoda się w ostatnim czasie diametralnie zmieniła i pojawiło się dużo opadów, rolnicy muszą być czujni, aby nie zaniedbać zgłoszenia szkód, jakie w uprawach spowodowała im susza. W przypadku zbóż opady tylko potęgują straty w jakości, jakie zapoczątkował niedobór opadów.

Jaki jest obecnie deficyt wody w roślinach?

W ósmym okresie raportowania, który objął okres do końca lipca, deficyt wody dla roślin uprawnych się zmniejszył, jednakże nadal występował w całym kraju. Suszę rolniczą IUNG stwierdził w 15 województwach, przy czym największą w kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę.

Co jest warunkiem ubiegania się o pomoc suszową?

W sytuacji gdyby była uruchomiona jakakolwiek pomoc dla rolników z tytułu tegorocznej suszy, wymagane będzie dopełnienie formalności. Pomimo że w niektórych województwach wojewodowie powołali komisje do szacowania strat suszowych, nie patrząc na to, że aplikacja, za pomocą której rolnicy powinni zgłaszać najpierw suszę, nie działa albo działa, ale z problemami, zgłoszenie suszy w aplikacji będzie priorytetowe. Jak resort rolnictwa poinformował 8 sierpnia „Tygodnik”, warunkiem ubiegania się o pomoc jest protokół z oszacowania szkód wygenerowany przez aplikację publiczną, a zatem aby uzyskać protokół z oszacowania szkód suszowych, należy do 15 października złożyć wniosek o oszacowanie szkód za pośrednictwem publicznej aplikacji. Jak twierdzi ministerstwo, na bieżąco prowadzone są działania po stronie administratora aplikacji w celu zabezpieczenia jej sprawnego działania.

Ponadto MRiRW napisało, że zgłoszenie przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę do komisji powołanej przez wojewodę nie zastępuje złożenia wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji, która generuje protokół lub kalkulację z oszacowania szkód.

Do kiedy trzeba zgłosić wystąpienie szkód komisji?

Zgłoszenie wystąpienia szkód komisji (nie tylko spowodowanych przez suszę) powinno nastąpić nie później niż do 15 września oraz w terminie umożliwiającym ich oszacowanie. Uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania, musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Ocena strat przez komisję nie jest możliwa po sprzątnięciu rośliny w plonie głównym. W przypadku oceny strat spowodowanych przez suszę, komisja z oględzin może sporządzić raport, a nie protokół, jak to było wcześniej, gdy nie funkcjonowała aplikacja suszowa. Komisja w terminie 60 dni od oszacowania, nie później niż do 15 października, składa jeden raport z oszacowania szkód w danym gospodarstwie za pomocą publicznej aplikacji oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Uczulamy rolników na to, że jeśli nie zgłoszą wniosku do komisji, a złożą wniosek w aplikacji publicznej na stronie ministerstwa, będą mogli wygenerować kalkulację lub protokół strat będący podstawą do otrzymania ewentualnego wsparcia. Jeśli natomiast straty oszacuje jedynie komisja, nie będzie do tego podstawy. 

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 13:49