envato elements
StoryEditorDla kogo pieniądze?

Pożyczki dla rolników ze stref ASF utrzymujących świnie na nowych warunkach

26.07.2023., 12:39h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela rolnikom, którzy hodują świnie na terenach objętych ASF nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Taka pomoc funkcjonowała już kilka lat temu, jednak obecnie część zasad została zmieniona. Komu przysługuje wsparcie? Ile pieniędzy można dostać?

Kto może się ubiegać o pożyczkę? 

Pomoc z ARiMR w formie pożyczki przysługuje rolnikom, którzy prowadzą hodowlę trzody chlewnej, a w ich okolicy wykryto ASF. Takie wsparcie było udzielane wcześniej, wówczas trzeba było spełnić kryterium liczebności stad, utrzymywanych w 2018 roku. W tej chwili także kwota pożyczki zależy od tego, ile zwierząt znajduje się w gospodarstwie, jednak grupę potencjalnych beneficjentów poszerzono o hodowców, którzy utrzymywali trzodę chlewną w 2020 roku. 

Jaki rolnik kwalifikuje się do pożyczki z ARiMR? 

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możemy przeczytać, że pożyczka jest udzielana producentom świń, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze

  • wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.) lub w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023, str. 65, z późn. zm.) lub, 
  • zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

Aktualny zasięg obszarów objętych ograniczeniami w Polsce znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

Pożyczki dla rolników ze stref ASF – co trzeba wiedzieć? 

Osoby, które w 2020 roku prowadziły hodowlę świń w regionie z ASF, mogą starać się o pożyczki z ARiMR. Będą one nieoprocentowane i udzielane bez prowizji. Maksymalny okres, na który udzielane są pożyczki to 10 lat, spłaty można dokonywać w ratach miesięcznych albo kwartalnych w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty pożyczki, który będzie załączony do zawartej z Agencją umowy. 

Od czego zależy wysokość udzielonej pożyczki? 

Producenci trzody chlewnej ze stref ASF mogą dostać pożyczki w różnej wysokości. Kwota jest uzależniona od: 

  • kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, 
  • liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanych w 2020 r. w danym stadzie, 
  • wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis. 

Ile pieniędzy można dostać na kredyt z ARiMR? 

Pożyczki dla rolników ze stref ASF nie mogą przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż

  • 50 tys. zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń
  • 100 tys. zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń; 
  • 300 tys. zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń; 
  • 500 tys. zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń; 
  • 1 mln zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń. 

Jak wnioskować o pożyczkę dla rolników ze stref ASF? 

Nabór wniosków o pożyczki dla hodowców świń ze stref ASF prowadzony jest w trybie ciągłym. Chętni mogą składać wnioski w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Pieniądze będą wypłacane rolnikom w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 00:47