Rusza nabór wniosków na rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwaarch.
StoryEditorFundusz Ochrony Rolnictwa

Ruszają odszkodowania z Funduszu Ochrony Rolnictwa: termin naboru, warunki, wniosek

29.07.2023., 08:02h
KOWR rozpoczyna nabór wniosków na rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Kto może ubiegać się pomoc? Skąd pobrać wniosek?

Rusza nabór wniosków na rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa. O wsparcie mogą się ubiegać rolnicy, którzy odstawili produkty do punktu skupu, ale nie otrzymali za pieniędzy. Niestety, nie wszyscy oszukani przez skupy otrzymają pomoc, bo należy się ona tylko w przypadku, gdy podmiot skupujący stał się niewypłacalny w 2022 roku i toczyło się wobec niego postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne.

Podmiot skupujący niewypłacalny, czyli dokładnie jaki?

Resort rolnictwa tłumaczy, że podmiotem niewypłacalnym jest podmiot skupujący, tzn. podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych wobec którego:

  • ogłoszono upadłość,
  • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • umorzono postępowanie upadłościowe,
  • otwarto postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne,
  • wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności przez ten podmiot  lub podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wobec powyższej definicji rekompensat z Funduszu Ochrony Rolnictwa nie otrzyma na przykład kilkuset rolników oszukanych przez jedną z firm skupujących zboża z woj. kujawsko-pomorskiego, bo nie toczyło się wobec niej postępowanie upadłościowe.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek o rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Skąd pobrać wniosek o rekompensatę z FOR?

Wniosek o przyznanie rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa w 2023 r. można pobrać klikając w link poniżej:

WNIOSEK O PRZYZNANIE REKOMPENSATY Z FOR

Jak KOWR będzie przyznawał rekompensaty z FOR?

Rekompensata przyznawana jest przez KOWR na podstawie:

  • pozytywnie zweryfikowanego wniosku o przyznanie rekompensaty
  • pozyskanej przez KOWR informacji od podmiotu niewypłacalnego, potwierdzającej istnienie wierzytelności

W 2023 r. decyzje będą wydawane w okresie od 15.09.2023 r. do 30.09.2023 r.

Na jakie odszkodowanie z FOR może liczyć rolnik?

Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o ustaloną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procentową stawkę w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2023 wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2023.

Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR w kwotach netto.

Wypłata rekompensat będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, którego rachunek w 2023 r. zostanie zasilony środkami budżetu państwa w kwocie 50 mln zł.

Branża mleczarska: FOR nieuczciwe dla producentów mleka

Warto jednak przypomnieć, że już w trakcie prac nad ustawą o FOR branża mleczarska zwracała uwagę, że nowe prawo jest nieuczciwe dla producentów mleka. Będą oni razem z producentami drobiu głównymi płatnikami nowo utworzonego Funduszu. Jednocześnie jest mało prawdopodobne, aby w nawet umiarkowanym stopniu mogli stać się jego beneficjentami. Więcej na ten temat TUTAJ.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 07:56