Zamrożenie cen prądu na 2024 rok. Jaki będzie limit i stawka dla rolników?Canva
StoryEditorCeny prądu 2024

Zamrożenie cen prądu na 2024 rok. Jaki będzie limit i stawka dla rolników?

20.11.2023., 15:10h
Rząd planuje na 2024 rok przedłużenie zamrożenia cen prądu m.in. dla rolników. Jaki będzie limit tańszej energii dla gospodarstw rolnych? Jaka będzie cena maksymalna za prąd?

Rząd planuje przedłużenie zamrożonych cen m.in. prądu na 2024 r. 20 listopada w wykazie prac legislacyjnych zamieszczono informację o pracach nad projektem ustawy w tej sprawie. 

Z projektowanych przepisów wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne będą miały obowiązek stosowania w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami w gospodarstwach domowych cen energii elektrycznej, które obowiązywały w 2022 roku. 

Ceny prądu 2024: jakie limity i stawki dla rolnika?

Poza tym utrzymane mają zostać limity zużycia prądu uprawniające do tańszej energii, czyli 3000 kWh dla gospodarstw domowych, do 3600  kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 4000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Dla rolników limit też pozostanie taki sam jak w 2023 roku i wyniesie 4000 kWH.

- Jeśli ww. odbiorcy nabędą uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (4 MWh albo 3,6 MWh) w trakcie 2024 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień - czytamy w zapowiedzi projektu.

Po przekroczeniu tych limitów ww. grupy, w tym rolników obowiązywać będzie cena maksymalna 693 zł za każde 1000 kWh. 

- Maksymalna cena energii miałby zastosowanie również wobec odbiorców wrażliwych, dla samorządów, sektora MŚP i wyniosłaby 693 zł/MWh — dodano.

Cena maksymalna na gaz przedłużona

Projekt ustawy ma także zapewnić w 2024 r. odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz podmiotom świadczącym kluczowe usługi publiczne dostawy paliw gazowych na stabilnym poziomie cenowym, na zasadach obowiązujących w 2023 r. 

- Projekt przedłuża również mechanizmy służące zabezpieczeniu i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliwami gazowymi oraz ich dystrybucją - czytamy w wykazie. 

Ochrona odbiorców ciepła w 2024 roku

Nowe przepisy mają też wydłużyć na 2024 r. ochronę odbiorców ciepła na dotychczasowych zasadach. 

- Proponowana ustawa przewiduje utrzymanie wysokości ponoszonych przez tych odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40 proc. w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym. Dla odbiorcy ciepła będącego podmiotem uprawnionym oznacza to zachowanie przez cały rok 2024 cen i stawek za dostarczone ciepło na poziomie nie wyższym niż określony przepisami ustawy pułap - zaznaczono.

Wprowadzony ma być także system rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń SA.

image
Zamrożenie cen energii

Wyższe limity zużycia prądu w 2024 roku: czy rolnik musi złożyć wniosek?

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
07. grudzień 2023 12:57