Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: czy stawka wzrośnie do 2 zł?arch.
StoryEditorZwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: będzie wyższa stawka?

24.11.2023., 14:05h
Rolnicy domagają się wyższej stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku. Ich zdaniem obecna kwota jest za niska, bo nastąpił drastyczny spadek cen za zboże i mleko. Apelują także o wyższy limit dla bydła. Czy rząd się na to zgodzi?

 

W 2024 roku stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wyniesie 1,46 zł za litr oleju napędowego. Jest to niższa stawka, niż otrzymali rolnicy w 2023 roku w drugim okresie składania wniosków o zwrot podatku, czyli od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Wtedy zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosił 2 zł. Na tę kwotę złożył się zwrot akcyzy za paliwo w wysokości 1,46 zł plus dopłata do paliwa rolniczego w wysokości 0,54 zł. Była to pomoc jednorazowa związana z wysokimi cenami paliwa.

Rolnicy domagają się wyższej stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku

W związku z kryzysem w rolnictwie rolnicy domagają się wyższego zwrotu akcyzy za paliwo. Zdaniem Izb Rolniczych stawka ta powinna wynosić 2 zł, a nie 1,46 zł.

- Przy niezmiennie rosnących kosztach produkcji, w tym cen paliwa, energii oraz malejącej opłacalności, chociażby z uwagi na drastyczny spadek cen za zboże i mleko (w ciągu ostatniego roku cena za litr mleka spadła o ok 35 proc., w niektórych mleczarniach nawet o 50 proc.),  zwrot za paliwo w proponowanej wysokości jest niewystarczający. Dlatego wnosimy o zwiększenie stawki zwrotu do 2 zł - apeluje Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Zwrot akcyzy także za drób?

Samorząd rolniczy zwraca się także z postulatem uwzględnienia w przepisach dot. zwrotu podatku akcyzowego następujących zwierząt - gęsi, kaczki, indyki, kury, w ramach rocznego limitu ustalonego dla posiadaczy zwierząt w gospodarstwie. Hodowcy tych zwierząt są niestety pomijani przy ustalaniu limitu zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego.

Rolnicy apelują o wyższy limit dla bydła

Rolnicy domagają się także zwiększenia limitu dla bydła.

- O ile już muszą być limity dla hodowców, w zależności od rodzaju posiadanych zwierząt to należałoby w przypadku bydła zwiększyć ten limit do 60/DJP (liczby niezbędnej/minimalnej do rzeczywistego ustalenia zużycia paliwa przy chowie bydła) - tłumaczy Szmulewicz.

Zaznacza też, że w produkcji zwierzęcej ciągniki pracujące z paszowozami i w oborach zużywają znaczne ilości oleju napędowego i rolnicy muszą opłacać podatek drogowy wliczony w cenę tego oleju, pomimo że nie poruszają się po drogach publicznych.

Jaki limit zwrotu podatku akcyzowego?

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu akcyzy jest ustalana jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, w ramach rocznego limitu.

Z opublikowanego na początku listopada przez ministerstwo rolnictwa projektu rozporządzenia wynika, że limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

  1. liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  2. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  3. liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  4. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  5. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
  6. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jakie dokumenty do wniosku o zwrot akcyzy musi dołączyć rolnik posiadający zwierzęta?

Rolnik, który posiada zwierzęta będzie musiał podać we wniosku o zwrot akcyzy informację o średniej rocznej liczbie świń oraz o średniej rocznej liczbie DJP owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z ARiMR dokumentu.

Rolnik-hodowca będzie też zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającego informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego albo o liczbie DJP bydła, owiec, kóz lub koni.

Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

Zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej rozliczany jest dwa razy w roku: w lutym i w sierpniu. Odpowiedni wniosek wraz z fakturami, poświadczającymi zakup paliwa trzeba będzie złożyć w urzędzie gminy w lutym 2024 r. Kolejny termin składania wniosków przypadnie w sierpniu 2024.

Kiedy rolnik otrzyma zwrot akcyzy za paliwo?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zazwyczaj był wypłacany w kwietniu dla rolników, którzy złożyli wnioski w lutym oraz w październiku w przypadku wniosków złożonych w sierpniu. 

Na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rząd przeznaczył prawie 1,7 mld zł.

image
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: jaka będzie stawka w 2024 roku?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. luty 2024 19:19