StoryEditorWiadomości rolnicze

Pomoc suszowa: bez tego nie dostaniesz pieniędzy

23.11.2022., 08:11h
Niebawem ARiMR rozpocznie wypłatę pomocy suszowej. Pieniądze mają być przekazywane na konto wskazane przez rolnika np. we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Więc żeby otrzymać przelew, warto się upewnić, czy ARiMR ma właściwy numer rachunku. Jak to zrobić?

Jeszcze tylko kilka dni zostało rolnikom na złożenie wniosku o pomoc suszową. Mają na to czas do 30 listopada. Po tym terminie ARiMR zacznie wypłacać pieniądze.

Rolnik powinien sprawdzić, czy ARiMR ma jego aktualny numer konta. Jak to zrobić?

Aby otrzymać wsparcie, rolnik powinien się upewnić, że ARiMR posiada jego aktualny numer rachunku bankowego. Dotyczy to w szczególności tych osób, które w ostatnim roku zmieniły bank.

- Pomoc wypłacana będzie na rachunek wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące numeru konta były aktualne - wyjaśnia ARiMR. 

Numer konta można sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”. Jeśli numer konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji – zgodnie z instrukcją: https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow

Pomoc suszowa 2022: jak ubiegać się o wsparcie?

O pomoc klęskową (do ubiegania się o pomoc uprawniają nie tylko straty powstałe w wyniku suszy, ale też gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny) można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. : 

 • kopię protokołu oszacowania szkód, lub 
 • uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód, 
 • zgodę współwłaścicieli – w przypadku gdy gospodarstwo rolne, jest przedmiotem współwłasności
 • kopie faktur lub dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto (wg daty sprzedaży). Mogą to być m.in. umowy sprzedaży i oświadczenia o dokonaniu transakcji.

  Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji. Pomoc dla rodziny będzie udzielana w wysokości 10 tys. zł, jeśli szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 5 tys. zł, jeśli szkody są poniżej 30 proc. 

  Ze względu na to, że nabór wkrótce się kończy, najpewniejszym sposobem na złożenie dokumentów jest wizyta we właściwym biurze powiatowym ARiMR lub skorzystanie z platformy ePUAP.

  Pomoc suszowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem - do tej pory wpłynęło ok. 200 tys. wniosków. Budżet programu wynosi 600 mln zł, więc zapewne zostanie zastosowany współczynnik korygujący. W efekcie rolnicy otrzymają mniejszą pomoc - ok. 2-3 tys. zł.

  Nie masz kalkulacji lub protokołu? 

  Ministerstwo rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na e-maila, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne.

  Oczywiście mogą pojawić się problemy z logowaniem, a czas oczekiwania na pobranie pliku może być wydłużony, ale jak informują nas rolnicy – trzeba próbować do skutku, w końcu się udaje.

  Rolnik może złożyć oświadczenie zamiast faktury. ARiMR opublikowała wzór dokumentu

  Przypominamy też, że rolnik może złożyć oświadczenie zamiast faktury. ARiMR opracowała wzór Oświadczenia o sprzedaży produktów rolnych- wersja edytowalna oraz Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnych - wersja pdf

  - Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie mógł stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży - wyjaśnia ARiMR.


  Kamila Szałaj, fot. arch.

  Warsaw
  wi_00
  mon
  wi_00
  tue
  wi_00
  wed
  wi_00
  thu
  wi_00
  fri
  wi_00
  16. czerwiec 2024 23:57