StoryEditorDotacje

Ponad 200 mln euro mniej dotacji dla młodych rolników i na modernizację gospodarstw

20.12.2021., 09:12h
W 2022 roku znacznie więcej pieniędzy ma być przeznaczonych na dotacje rolnicze na Restrukturyzację małych gospodarstw. Z kolei mniej środków z dotacji PROW będzie przeznaczonych na Modernizacja gospodarstw rolnych i premię dla młodych rolników. Co jeszcze się zmieni w dotacjach unijnych na rolnictwo?

300 mln euro więcej na dotacje na Restrukturyzacją małych gospodarstw

Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zaleca inne rozdysponowanie środków w ramach dotacji unijnych na rolnictwo. Aż 300 mln euro więcej ma trafić do rolników, którzy złożą wniosek o dotacje w ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Pieniądze na to mają się znaleźć z oszczędności w innych działaniach.

Komitet proponuje redukcję wydatków m.in. na:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych,
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych,
  • Premie dla młodych rolników.

Według przedstawicieli Komitetu Monitorującego PROW, takie zmiany pozwolą na pełne zakontraktowanie naboru z 2020 r. oraz umożliwi zabezpieczenie wystarczających pieniędzy na realizację naborów przeprowadzonych w 2021 r. oraz tych planowanych na 2022 r.

Duże zainteresowanie beneficjentów dotacjami na Restrukturyzację małych gospodarstw

Przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi działaniami wynika ze zmiany zainteresowania rolników poszczególnymi programami.

Ostatni nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, który został przeprowadzony od 31 marca do 30 czerwca 2021 r., cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Rolnicy złożyli łącznie niemal 21 tys. wniosków na kwotę ponad 1,2 mld zł.

Do pełnego zabezpieczenia potrzeb finansowych tego naboru, uwzględniając zaakceptowaną w sierpniu zmianę strategiczną programu, brakuje w chwili obecnej ok. 27 mln euro. Z kolei celem pełnego zakontraktowania pozytywnie ocenionych wniosków z naboru 2020 r. należy zwiększyć budżet działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw" o 67 mln euro.

Jednocześnie dla planowanego na 2022 r. ostatniego naboru wniosków konieczne jest zabezpieczenie 210 mln euro. Oznacza to, że niezbędne jest dokonanie modyfikacji alokacji w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw" polegającej na jej zwiększeniu o 300 mln euro.

Maleje zainteresowaniem dotacjami na Modernizację gospodarstw rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) notuje za to odwrotny tren w przypadku dotacji na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W ramach ostatniego naboru wniosków, który ARiMR prowadziła od 21 czerwca do 20 września 2021 r. w obszarze A – E, złożono o ponad 20 proc. mniej wniosków niż w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r., który dotyczył operacji tylko z obszaru D!

Urzędnicy ARiMR szacują, że z tego powodu w budżecie na „Modernizację gospodarstw rolnych” pozostaje ok. 162 mln euro ogółem wolnego limitu środków. Dlatego Komitet proponuje zmniejszenie budżetu przeznaczonego na te operacje o 150 mln euro.

Coraz mniej gospodarzy wnioskuje o dotacje dla młodych rolników

Również nabór wniosków o „Premie dla młodych rolników” w 2021 r. cieszył się mniejszym zainteresowaniem niż w poprzednich latach. Łącznie do ARiMR wpłynęło ok. 4 tys. wniosków na kwotę ponad 600 mln zł.

Komitet Monitorujący PROW przyjął, że w planowanym na 2022 r. naborze wniosków o dotacje dla młodych rolników wpłynie podobną liczba petycji co w 2021 roku. Z tego powodu ten instrument zostanie zmniejszony o 67 mln euro, co nie powinno odbić się na potrzebach rolników rozpoczynających działalność rolnicza na własny rachunek.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom odrzuconych wniosków (ponad 90%) z naboru 2020 r. oraz ograniczony zakres naboru planowanego na IV kwartał 2021 r. możliwe jest zmniejszenie alokacji operacji typu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” o kwotę 83 mln euro.

Zmiany dotkną także dotacji na inwestycje w gospodarstwa z obszaru Natura 2000

Podczas pracy Komitetu Monitorującego PROW ustalono także, że niemal 41 mln euro zostanie przesuniętych z działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” i mają zasilić konto budżetu zarezerwowanego na dotacje na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Dzięki takiemu przesunięciu ARiMR będzie mogła przeprowadzić jeszcze jeden nabór wniosków dla gospodarstw z obszaru Natura 2000. Taka zmiana nie powinno się też odbić negatywnie na rolnikach korzystających ze wsparcia w ramach „działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
08. czerwiec 2023 14:40