StoryEditorWiadomości rolnicze

Ponad 30 mld zł na rolnictwo w 2023 r. Na co będą pieniądze dla rolników?

04.10.2022., 16:10h
Sejm pracuje już nad budżetem na 2023 rok. Wiadomo już, że część środków będzie przeznaczona na kontynuowanie programów socjalnych oraz waloryzację rent i emerytur. Nieco ponad 30 mld zł trafi z kolei do sektora rolniczego. Na co będą przeznaczone te pieniądze?

Co uwzględnia projekt ustawy budżetowej na 2023 rok?

Projekt ustawy budżetowej na 2023 r. trafił już do Sejmu. Izba niższa rozpocznie prace nad dokumentem na zbliżającym się posiedzeniu. Projekt został przygotowany z uwzględnieniem obecnej sytuacji makroekonomicznej. Szczególnie ważnym czynnikiem, wziętym pod uwagę, jest trwająca wojna rosyjsko-ukraińska, która wpłynęła na perspektywy gospodarki. W związku z zaburzeniami handlu, niestabilnością rynkową i wzrostem cen prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będą niższe, choć rządzący zapewniają, że polska gospodarka notowała dobre wyniki w I kwartale 2022 roku. Według prognoz, służących do opracowania projektu ustawy budżetowej, realny PKB w 2022 r. zwiększy się o 4,6%, a w 2023 r. tempo jego wzrostu wyniesie 1,7%. 

Jakie działania rząd będzie finansował w kolejnym roku?

Część planowanego budżetu przewidziana jest na dalsze utrzymanie działań, podjętych wcześniej przez rząd. Zabezpieczono także pulę na realizację nowych w odpowiedzi na zaistniałą sytuację geopolityczną i makroekonomiczną. 

W budżecie państwa na przyszły rok uwzględniono między innymi: 

 • zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej z 2,2% PKB do 3% PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO),
 • wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%,
 • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%,
 • wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8%. 

Prognozowany deficyt budżetu państwa w 2023 r. wyniesie nie więcej niż 68 mld zł. 

Jakie sektory rolnictwa i życia na wsi będą wspierane?

W projekcie budżetu państwa przewidziano 3 części, poświęcone rolnictwu i życiu na wsi. Są to sekcje “Rolnictwo”, “Rozwój wsi” oraz “Rynki rolne”. Na finansowanie pierwszej z wymienionych przeznaczono 2,42 mld zł, z których finansowane będą między innymi: 

 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej 13,3 mln zł,
 • ochrona roślin 15 mln zł,
 • rolnictwo ekologiczne 3,5 mln zł,
 • postęp biologiczny w produkcji w zwierzęcej 80 mln zł,
 • dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt 920 mln zł. 

Wydatki w sekcji “Rozwój wsi” przewidziano na poziomie 4,8 mld zł. Pieniądze będą przeznaczone głównie na działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (4,4 mld zł) oraz na doradztwo rolnicze (340 mln zł).

Najmniej, bo 61 mln zł, rząd przeznaczył na finansowanie rynków rolnych, między innymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

Dodatkowo z funduszy państwa dofinansowany zostanie także KRUS, na kwotę nieco ponad 20 mld zł. Dla porównania, przyszłoroczna dotacja na ZUS to, aż 119 mld zł. 

Co będzie finansowała ARiMR z rządowych pieniędzy?

Ponad 4 mld zł, które trafią do ARiMR, również będą wspierać rolników. Dla Agencji przygotowano bowiem plan finansowy, obejmujący między innymi następujące działania:

 • dopłaty ma materiału siewnego 70 mln zł,
 • pomoc dla producentów świń na bioasekurację 31 mln zł,
 • pomoc dla hodowców w związku z zakazem utrzymywania świń 6,3 mln zł,
 •   pomoc na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych 140 mln zł,
 • pomoc dla pszczelarzy  35 mln zł,
 • pomoc dla KGW 70 mln zł.

Co rząd uwzględnił w rezerwach celowych?

W budżecie państwa uwzględniono także wydatki, ujęte w rezerwach celowych. Z branży rolniczej znalazły się tam: 

 • dopłaty na paliwo rolnicze 1,340 mld zł,
 • zwalczanie chorób zakaźnych oraz wypłatę wynagrodzeń wyznaczonych lekarzy weterynarii 548 mln zł,
 • ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich 200 mln zł,
 • środki na spółek wodnych 40 mln zł,
 • zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 152 mln zł,
 • Fundusz Gwarancji w Rolnictwie 1 mld zł.

Jakie wpływy z własności rolnej przewiduje skarb państwa? 

Planowanie budżetu państwa uwzględnia nie tylko wydatki, ale także wpływy. W przyszłorocznym dokumencie uwzględniono między innymi te związane z zagospodarowaniem mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Mają one wynieść ponad 2 mld zł, z czego 1,2 mld to zyski ze sprzedaży, a 790 mln zł to wpływy z odpłatnego korzystania z tego zasobu.

Zuzanna Ćwiklińska
fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 07:08