StoryEditorporady prawne

Przekazanie siedliska osobie niebędącej rolnikiem. Jakie przepisy obowiązują?

08.02.2020., 10:02h
Czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego" zastanawia się, czy może przekazać osobie, która nie jest rolnikiem indywidualnym, własność siedliska. To, jakie w tym przypadku obowiązują przepisy wyjaśnia prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń.

Przeniesienia własności siedliska - jakie przypisy obowiązują?

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 26 kwietnia 2019 r. (u.k.u.r.), nadal ma zastosowanie wyłączenie stosowania tejże ustawy wynikające z jej art. 11 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Chodzi o grunty rolne zabudowane o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2016 r.) zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego.

Grunty, jako całość gospodarcza

Ważne jest jednak, aby te grunty tworzyły zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Mniejsza działka, inne wytyczne

Natomiast w przypadku działek o powierzchni od 0,5 do 1 ha ich nabywcą może być także osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym. W takiej jednak sytuacji KOWR przysług...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 18:56