StoryEditorPorady prawne

Przychody emeryta a prowadzenie gospodarstwa rolnego

07.10.2022., 10:10h
Jestem na emeryturze rolniczej i jednocześnie prowadzę gospodarstwo rolne. Czy dochody z prowadzonego gospodarstwa będą się wliczać do moich dochodów?

Czy przychody z działalności rolniczej łączą się z emeryturą?

Według ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust. 1 pkt 1). Natomiast emeryt z KRUS płaci podatek, który jest potrącany z emerytury. Z uwagi na niskie emerytury z KRUS roczny podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest obecnie wysoki. Co więcej, większość emerytów z KRUS go nie zapłaci. Kwota wolna od podatku w 2022 roku wynosi aż 30 tys. zł. Przychodów z działalności rolniczej, które są zwolnione z podatku, nie łączy się z emeryturą.

Czy przychód z działalności rolniczej jest opodatkowany?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 września 2017 r. (sygn. akt: II FSK 2183/15) orzekł, że dopiero na skutek sprzedaży warzyw powstaje przychód, który jednak nie podlega opodatkowaniu z uwagi na to, że pochodzi z działalności rolniczej. Wszelkie zaś przychody otrzymywane czy też uzyskiwane w związku z działalnością rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wyłączone z...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. wrzesień 2023 15:07