StoryEditorDotacje

Pszczelarze mogą składać wnioski o dotacje na zakup pszczół i sprzętu pszczelarskiego

12.08.2022., 12:08h
To dosłownie ostatnia chwila, aby złożyć wniosek o refundację środków poniesionych przez pszczelarzy lub organizacje pszczelarskie na zakup pszczół lub sprzętu pszczelarskiego. Warunkiem jest podpisanie aneksu z KOWR. Jakie są zasady uzyskania takiej dotacji?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że pszczelarze i organizacje pszczelarskie mogą składać wnioski o refundację w ramach działań: „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego” w roku pszczelarskim 2022 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2022 roku. Okres refundacji obejmuje wydatki poniesione na ww. działania do dnia 31 lipca 2022 roku.

Jakie są warunki do uzyskania refundacji?

Wydłużenie terminu wymaga zawarcia aneksu do podpisanej z KOWR umowy, a więc należy dołączyć dwa egzemplarze stosownego wzoru aneksu: ANEKS_WYDŁUŻENIE TERMINU Zakup pszczół lub ANEKS_WYDŁUŻENIE TERMINU Zakup sprzętu pszczelarskiego. Po uzupełnieniu i podpisaniu dokumentów, oba arkusze aneksu należy przesłać do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub dostarczyć osobiście, najpóźniej w dniu składania wniosku o płatność, nie później jednak niż do dnia 15 sierpnia 2022 r.

Nowy katalog chorób pszczelich

Zmienił się katalog chorób - Badanie kliniczne wszystkich pni pszczelich przeznaczonych do produkcji matek, pakietów lub odkładów powinno zostać wykonane w szczególności w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Na podstawie ARiMR, KOWR.
Fot. Pixabay

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 18:44